Giv os demokratiet tilbage

Enhedslisten vil gøre op med embedsmandsvælde.
De fleste tror nok, at det er de folkevalgte kommunalpolitikere, der bestemmer den
politiske linje i kommunen, men sådan er det desværre langt fra. I stedet domineres
kommunalpolitikken i stigende grad af de øverste embedsmænd i kommunens forvaltning.
Forvaltningen overtager politikudviklingen og får derved alt for stor indflydelse på vores
fremtid. Det sker f.eks. når forslag til kommuneplan, masterplaner og andre
udviklingsplaner udarbejdes af administrationen, men også når det såkaldte Direktørforum bestående af kommunaldirektøren og to områdedirektører får en selvstændig rolle. Senest har vi sågar oplevet den såkaldte kriseledelse under corona-krisen gå uden om kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg, selv om den akutte krise er overstået og de demokratisk valgte organer fuldt ud er i stand til at fungere.
Det er ikke bare et lokalt problem i Albertslund, men faktisk et samfundsproblem. Det kan man bl.a. læse om i Altinget d. 6/6 i artiklen: ”Opråb fra nye byrødder: Vi blåstempler stort set bare forvaltningens politik”.
Det kan faktisk være svært at se, hvor forvaltningen slutter og borgmesterens parti
begynder. Er det den øverste ledelse af den kommunale organisation, der lader sig bruge af borgmesteren og Socialdemokratiet til at presse en bestemt politik igennem?
Eller er det forvaltningen, der har fat i den lange ende? Med andre ord: Det er umuligt at
gennemskue om det er borgmesteren, der fører forvaltningens politik, eller om det er
forvaltningen, der arbejder for borgmesterens politik.
Vi oplever gang på gang, at juridiske notater udarbejdes af embedsmændene og bruges til at miskreditere eller argumentere imod forslag fra andre partier i kommunalbestyrelsen. Endda uden inddragelse af forslagsstillerne, som det ellers er vedtaget i et kodeks for kommunalbestyrelsens arbejde.
Det er rigtig fint, at også de øverste lag i vores administration er engagerede og giver
udtryk for deres synspunkter og holdninger. Men hvis man ønsker at have direkte
indflydelse på politikken, f.eks. på de beslutninger, der træffes af kommunalbestyrelsen, ja så bør man stille op til kommunalvalget. Måske kan Direktørforum få stemmer nok til at blive valgt!
Enhedslisten i Albertslund insisterer på, at det er borgerne i Albertslund og den valgte
kommunalbestyrelse, der skal træffe beslutningerne.
Derfor:

  • skal administrationen behandle alle partier og forslag sagligt og på samme måde.
  • skal beslutninger trækkes væk fra administrationen og tilbage til kommunalbestyrelsen, også i krisetider.
  • stiller vi selvstændigt og sammen med andre partier forslag til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Enhedslisten har gennem de senere år kunnet samarbejde med samtlige andre partier i
kommunalbestyrelsen om konkrete forslag til forbedringer i vilkårene for albertslunderne – og for vores miljø og klima.

Udtalelse fra generalforsamlingen i Enhedslisten i Albertslund den 14. juni 2020.