Magazine (Horizontal Box)

Enhedslisten i kommunalbestyrelsen

Enhedslistens medlemmer i kommunalbestyrelsen arbejder for, at Albertslund kommune bliver både rødere og grønnere ved at stille forslag, der fremmer velfærd, miljø, klima og demokrati.

Helge Bo Jensen
Formand for Ældreudvalget
Økonomiudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Tlf. 61621679
Mail: Helge Bo Jensen
Bodil Garde  
Børne- og Skoleudvalget
Miljø- og Byudvalget
Tlf: 21276134
Mail: Bodil Garde

Enhedsliste-forslag om at fritage elever for nationale test vedtaget

Kommunen vil på grund af corona-pandemien bede undervisningsministeren droppe testene i 2021.
”Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten altid har arbejdet for at afskaffe de nationale test, da de er fejlbehæftede og ikke kan bruges til at sige noget om den enkelte elevs generelle faglige niveau. Vi mener, at det er rigtig undervisning – og ikke test – der styrker eleverne fagligt,” siger Helge Bo Jensen.