Kontooplysninger

Enhedslisten i Albertslund:

Reg.nr. 8401 kontonummer 0001137258
Kontoen kan bl.a. benyttes af Enhedslistens domsmænd og valgtilforordnede, der ifølge vedtægterne betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat.

CVR nr. 41458372