Afdelingen

Et varmt velkommen til Enhedslisten Albertslund! Vi håber du bliver glad for at være her. Denne side er til dig som er medlem eller overvejer at blive det, og som er i tvivl om noget organisatorisk, politisk eller praktisk.

Din afdeling

Lokalafdelingen dækker Albertslund, Glostrup og Vallensbæk og består af cirka 160 medlemmer. Enhedslistens største styrke er vores medlemmer. Som medlem har du mulighed for at være med i et levende partidemokrati og en masse forskellige aktiviteter som f.eks. at deltage i din lokalafdeling eller centrale udvalg. Et levende parti har hele tiden brug for at udvikle sig. Her kan du som medlem hjælpe til – lige fra at forme vores politik til at deltage i valgkampsarbejdet.

Det er ikke et krav, at medlemmer også skal være partipolitisk aktive, men muligheden er der og man bestemmer selv, hvor meget energi man vil lægge i arbejdet.

Medlemsmøder og andre aktiviteter

7-8 gange om året afholder vi medlemsmøder med forskellige temaer. Hvis du har et emne du synes vi skal debattere, kan du altid foreslå det på et møde. Medlemsmøderne er det forum, hvor man kan komme til orde og få et indblik i det daglige politiske arbejde. Her mødes medlemmer i alle aldre med forskellige baggrunde og diskuterer både lokalpolitik og landspolitik. Medlemmerne af kommunalbestyrelsen fortæller om arbejdet på rådhuset, vi hører nyt fra Enhedslistens Hovedbestyrelse (HB) og har ofte en oplægsholder på programmet.

Generalforsamlingen afholdes om foråret, hvor der bl.a. er urafstemninger og vælges en ny afdelingsledelse. Afdelingsledelsens møder er også åbne for menige medlemmer.

Hvis man er interesseret i kommunalpolitik i Albertslund, kan man komme med i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe, hvor vi diskuterer dagsordenen på KB-møderne og hvilke politiske initiativer vi skal tage lokalt. Baggrundsgruppen mødes hver måned, og en gang årligt arrangerer vi et kommunalpolitisk seminar for alle afdelingens medlemmer.

Desuden plejer vi at arrangere cykelture/skovture, julefrokost og en biografforestilling i MusikTeatret, hvor også ikke-medlemmer inviteres gratis i biografen til at se en god samfundskritisk film.

Jeg vil være med!

I forbindelse med valgkampe og kampagner bliver ekstra mange medlemmer aktive og der er mange måder, hvorpå man kan yde sit bidrag både i hverdagen og før valgdagen, hvadenten det drejer sig om husstandsomdeling af materiale, gadeuddeling, læserbrevsskrivning eller noget helt fjerde.

 1. maj arrangement i Albertslund 2013