Flere års arbejde ender i succes.

Tillykke Albertslund.
Nu bliver det endeligt bedre med tandbehandlingen i Albertslund. Borgere på kontanthjælp har hidtil været henvist til at benytte nogle meget indviklede regler med en næsten umulig ansøgningsproces og urimelig høj egenbetaling. Det har betydet at rigtigt mange mennesker i Albertslund har haft svært ved at få lavet deres tænder, når der er behov for det.
Mange har opgivet, mange har blot fået hevet tænder ud. Ringe tandsundhed og hvad deraf følger af andre sundhedsproblemer og sociale udfordringer – for slet ikke at tale om unødvendige smerter og problemer der vokser sig større som tiden går.


Vi har arbejdet med sagen i mange år, mindst fra 2017.
Efter mange års pres, ikke mindst fra Udsatterådet, er det endelig lykkes at tage et vigtigt skridt. Nu bliver der etableret en klinik med tandlægestol i Sundhedshuset, der kan sikre gratis tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre med tilsvarende ringe indtægter, der har problemer med dokumentation og ansøgningsprocessen eller af andre grunde end de snævert økonomiske har vanskeligt ved at benytte de hidtidige støtteordninger.
Der vil være kapacitet til at behandle mange hundrede borgere årligt.
Til socialudvalgsmødet i denne uge var Ø og A blevet enige om hvordan ordningen skrues sammen. Der sikres i alt knap 1,2 mio kr, til sagen i 2021 og det slås fast at det er kommunalbestyrelsens intention ”at flest mulige kontanthjælpsmodtagere mv. med udfordringer og problemer udover dårlig økonomi, som følge af de lave ydelser får mulige for at få behandlet deres tandproblemer i den udvidede sociale tandpleje”. O og F tilsluttede sig på mødet, så der tegner sig et solidt flertal i kommunalbestyrelsen.
Så mangler vi bare, at tandbehandling bliver en helt naturlig del af vores offentlige, skattefinansierede sundhedsvæsen. Og dermed gratis for alle kontanthjælpsmodtagere – og alle andre.
Men hermed bliver der taget et vigtigt skridt her i Albertslund. En solidarisk håndsrækning.