Kommunalt

Enhedslisten i Albertslund

Foreningen blev stiftet i marts 1989.

Formål: At arbejde for en bæredygtig udvikling, for forbedringer for lønmodtagere og socialt svage grupper. Vi vil arbejde for en solidarisk økonomisk politik, et udviklet demokrati og styrke bevægelsen for en demokratisk socialisme i Danmark og internationalt.

Sådan arbejder vi i kommunalbestyrelsen
Vi arbejder for at samle alle, der vil være med til at forsvare velfærden overfor skiftende regeringer og folketingsflertal.
Vi accepterer ikke regeringens økonomiske rammer for kommunens økonomi.
Det er vigtigt for os at opstille klare politiske alternativer til den førte nedskæringspolitik.
Skal der for alvor gennemføres større forandringer i Albertslund Kommune til fordel for det store flertal, så kræver det også en indsats udenfor kommunalbestyrelsen.
Et af vores vigtigste mål er at bidrage til at få folk til selv at røre på sig og organisere sig, for derved at styrke kampen mod det kapitalistiske samfunds utilstrækkeligheder.
I kommunalbestyrelsen forsøger vi at trække de andre partier til venstre ved at stille forslag, der forbedrer vilkårene for almindelige mennesker, og vi holder altid et vågent øje med, hvad andre partier lover.

Et anderledes parti:
Vi siger hvad vi gør, og gør hvad vi siger!
Enhedslisten er et ansvarligt parti.
Vi slås for at alle borgere behandles ordentligt, og at der er ressourcer nok til at løfte velfærdsopgaverne – sådan forstår vi ansvarlighed.
Vi arbejder efter princippet om at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse. Vi indgår ikke studehandler, hvor vi f.eks. accepterer forringelser for de ældre mod at få flere penge til børnehaverne.
Enhedslisten indgår derfor ikke aftaler eller forlig, der indebærer forringelser for børn, ældre, svage  grupper eller på miljøområdet.