Spidskandidater

Helge Bo Jensen

61 år og ansat i 3F Kastrup. Det er vigtigt at der gennem samarbejde skabes en modvægt til Socialdemokratiet:
Vi stiller løbende forslag i kommunalbestyrelsen, der skal forbedre forholdene og velfærden i Albertslund. Vi samarbejder med de øvrige partier og får faktisk mange forslag vedtaget. F.eks. lykkedes det os at afsætte penge i budgettet for næste år til både gratis tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og til det boligsociale arbejde.

 

Bodil Garde

32 år, sad i kommunalbestyrelsen fra 2014-2017. Uddannet lærer og pædagogisk filosof:
At skabe grundlaget for et godt børne- og ungdomsliv er en af kommunens vigtigste opgaver. Albertslund skal være en by, hvor man ikke behøver kunne sidde stille i skolen og få topkarakterer for at føle sig velkommen. Der skal være lærere og pædagoger nok til, at man kan starte et liv på en god måde og ikke blive stemplet som syg, dum, doven eller unyttig, hvis man ikke passer ind i den lille bitte kasse, alt for pressede institutioner kan tilbyde.

 

Fedai Celim

67 år, og har være lærer i mange år.
Jeg har boet i Albertslund siden 89, og har nydt den grønne natur i Albertslund.
Jeg er 1. Suppleant og sidder i KB . Jeg repræsentere EL i By og miljø udvalget, samt kultur og fritids udvalg .
Jeg har fuldt væksten af Vestskoven, og har fulgt nøje med byens udvikling.
Det er bekymrende at Albertslund vedbliver ved med at bygge, båd i højden og mængden.
Derfor er miljø og by udvikling et højt prioriteret område for mig.
Skole og børne området er også et fokus område, der skal prioriteres højt.
Albertslund skal være en kommune børnefamilier vælger, ud fra miljø, byggeri og en tryk barndom.

Marie Lønholdt Juhl

 36 år, læser historie på RUC imens hun arbejder som respiratorisk plejekonsulent:
Det er helt afgørende, at vi får genoprettet den folkeskole, som i årevis er blevet udsultet på vores børns bekostning. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at børn mistrives, når de er i skole og at vi så bagefter undrer os over, hvorfor de ikke klarer sig bedre fagligt. Stærk faglighed forudsætter god trivsel, men hos os er de to nærmest blevet modsætninger.
Derudover bør kommunen træde i karakter i klimaspørgsmålet og bruge den massive byudvikling, vi står midt i, til for alvor at sparke gang i den vigtige grønne omstilling.

Ebbe Rand Jørgensen

Pensioneret ejendomsfunktionær og har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen:
Den grønne omstilling bliver noget af det vigtigste i Albertslund de kommende år. Og det skal være socialt retfærdigt. Vi kan og skal sikre miljø og klima og samtidigt udvikle bedre velfærd. Der er råd til det: De store firmaer, som tjener styrtende på at ødelægge vores fremtid skal bidrage mest.
I Albertslund er borgerne stærkt engageret i den grønne omstilling. Sådan skal det være. Vores by skal ikke styres af pengemagt, men af hensynet til livskvalitet, miljø, nærhed og borgernes egen selvbestemmelse.

Edibe Baran

46 år, folkeskolelærer