Enhedsliste-forslag om at fritage elever for nationale test vedtaget

Kommunen vil på grund af corona-pandemien bede undervisningsministeren droppe testene i 2021.

Den 8. februar kunne 0-4. klasserne atter vende tilbage til skolerne, mens de ældre skoleelever fortsat må sidde hjemme foran computerskærmene og modtage undervisning. Siden marts 2020 har eleverne på grund af COVID-19 været hjemsendt i sammenlagt flere måneder.

Ifølge Enhedslisten har det været et år, hvor både undervisning og trivsel har været under pres:

”Lærerne gør deres bedste for at få det til at fungere, men fjernundervisning vil aldrig komme på niveau med den undervisning, der foregår direkte i øjenhøjde,” siger Enhedslistens Helge Bo Jensen og fortsætter:

”De fleste elever har det svært med at være hjemsendt både hvad angår trivsel og indlæring. På grund af fjernundervisning og manglen på normal undervisning har eleverne et stort fagligt efterslæb, hvorfor gennemførelse af nationale test vil give et fejlagtigt billede af elevernes faktiske faglige niveau.”

”Derfor har vi foreslået, at eleverne skal skånes for nationale test, når de igen alle på et tidspunkt får lov at vende tilbage på skolerne.”

Forslag vedtaget

Den 9. februar vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Alternativet, SF, Radikale, Socialdemokratiet forslaget fra Enhedslisten om at suspendere de nationale test i 2021.

Det hedder i forslaget:

”Det foreslås, at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til undervisningsministeren, om at Albertslunds skoler fritages for at deltage i de nationale test i 2021. Grundet COVID-19 har eleverne i lange perioder måttet nøjes med fjernundervisning og dermed ikke fået den normale undervisning, som de har krav på. Testene kan derfor ikke på nogen måde benyttes til at give et billede af elevernes reelle faglige niveau.”

Fokus på trivsel i stedet for test

I Enhedslisten er der glæde over vedtagelsen:

”Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten altid har arbejdet for at afskaffe de nationale test, da de er fejlbehæftede og ikke kan bruges til at sige noget om den enkelte elevs generelle faglige niveau. Vi mener, at det er rigtig undervisning – og ikke test – der styrker eleverne fagligt,” siger Helge Bo Jensen.

”Nu står vi så endda midt i en pandemikrise, der har ramt eleverne hårdt. På vej ud af denne krise er der brug for at holde fokus på elevernes trivsel og faglighed og derfor giver det slet ingen mening, at benytte de nationale test i 2021.”

”Når eleverne får mulighed for at komme tilbage i skole, synes vi hellere, at kræfterne skal bruges på undervisning og på sociale aktiviteter, der kan ryste eleverne sammen igen og styrke trivslen for den enkelte. Nu håber vi så bare, at ministeren vil give Albertslund lov til at droppe de nationale test, så der i stedet kan rettes lidt op på de menneskelige afsavn, som eleverne har lidt det seneste år,” slutter Helge Bo Jensen.