Svigt i Albertslund Kommune

Albertslund kommune har ansvaret for mange svage borgere, der har brug for hjælp. Nogle kan ikke bo alene og skal derfor leve på midlertidige eller mere permanente opholdssteder. En af disse borgere var Lennart Henriksen, som døde i kommunens varetægt.

Nu er der så kommet resultatet af den advokatundersøgelse, som blev besluttet for et lille år siden. Undersøgelsen er meget grundig, og den viser, at situationen er endnu værre, end vi forestillede os. Albertslund skal passe på vores svageste borgere – og det er ikke sket her.

Økonomiske hensyn har været vigtige eller afgørende for, at der ikke blev givet den hjælp der skulle på bostederne eller på Albertshøj. Overflytninger mellem forskellige bosteder skete uden et ordentligt grundlag og uden ordentlige afgørelser (og dermed uden klagemulighed).

Der var på ingen måde styr på overleveringer af informationer – selvom de var tilgængelige for Albertslund Kommune.

Der var ikke styr på medicinering. Og meget tyder på, at Lennart kunne have været reddet, hvis der havde været det nødvendige tilsyn.

Og selv efter dødsfaldet på den mørke terrasse midt om natten svigtede kommunen: Advokatundersøgelsen viser, at familien burde have været langt bedre informeret, end de blev. Det må have været et mareridt at miste et familiemedlem, man har overladt i kommunens pleje, og så blive mødt af tavshed om dødsårsagen.

Og endeligt slås det fast, at politikerne ikke blev informeret ordentligt. Ja, efter min opfattelse blev vi direkte vildledt. En skriftlig orientering, der blev udarbejdet i marts 2019, fik socialudvalget først at se i oktober samme år – da vi forlangte det, efter at sagen var blevet omtalt af TV-Lorry.

Efter min opfattelse er der to grundlæggende problemer i denne sag. Et flertal af politikkerne på Christiansborg og i Albertslund har accepteret eller tilladt at økonomi og budgetstyring får så stor en plads, at det truer hjælpen til de allersvageste – og så har vi hvad der virker som en hel forvaltning, der har handlet uansvarligt og ulovligt i denne sag. Eller ikke grebet ind.

Vi bør huske, at sagen overhovedet ikke var kommet frem, hvis ikke familien havde optaget et møde med kommunen – og givet optagelsen til TV-Lorry.

På den baggrund glæder det mig, at kommunalbestyrelsen (på forslag af EL og DF) i enighed vedtog denne undskyldning til familien:

“Kommunalbestyrelsen undskylder og udtrykker sin dybeste beklagelse overfor Lennart Henriksens familie over kommunens behandling af Lennart Henriksen i hele forløbet op til hans død (bl.a. forhold til placering på bostederne og behandlingen på kommunens rehabiliteringsafdeling) samt over den helt utilstrækkelige information til familien i forløbet efterfølgende”.

Nu må vi håbe, at der også er den politiske vilje til at ændre kulturen i kommunens forvaltning – så vi undgår tilsvarende svigt i fremtiden. Til en start vedtog kommunalbestyrelsen, at man nu skal undersøge en række andre sager med borgere på opholdssteder. Nu må vi sikre os, at andre borgere i tilsvarende situationer bliver passet ordentligt på!