Enhedslisten med i budget 21

Flere millioner ekstra til borgernær indsats og grøn handling.

Enhedslisten er med i budgetforliget for 2021, da det indeholder en række vigtige forbedringer i forhold til velfærd og klima/miljø. Med den forbedrede økonomiske situation i Albertslund Kommune havde vi gerne set en stærkere indsats på det sociale område og en styrkelse af folkeskolen, men alt i alt er forliget et skridt i en grønnere og mere social retning.

Gratis tandlæge til de mest udsatte
En forbedret omsorgstandpleje er et ønske, som Enhedslisten længe har arbejdet for. Det er nu gået i opfyldelse. Forliget sikrer, at langt flere af byens udsatte borgere, fx kontanthjælpsmodtagerne, kan komme gratis til tandlægen, forhåbentlig helt uden visitation eller ansøgninger. Tandlægen er noget at det første der droppes, når økonomien bliver ramt, og det er svært for mange borgere at finde rundt i tilskudsjunglen. Derfor har Enhedslisten længe ønsket, at denne gruppe borgere får et tilbud, der svarer til den kommunale omsorgstandpleje. Med 0,6 mio. kr. i budgettet og op mod 0,5 mio. kr. fra en ny pulje fra staten er vi nu godt i gang. På længere sigt er det vores ønske, at alle udsatte, herunder mange folkepensionister, kan komme med i ordningen.

Boligsocialt arbejde
På Enhedslistens initiativ får vi et større kommunalt engagement i det boligsociale arbejde. Albertslund har i flere år betalt forholdsvis lidt til det vigtige boligsociale arbejde og overladet det til lejerne at finansiere dette – dels over huslejen og dels via Landsbyggefonden. Med denne aftale sikrer vi, at dette arbejde kan fortsætte efterhånden som Landsbyggefonden nedtrapper sin støtte. Budgettet giver 0,6 mio. ekstra og lejerne lægger også 0,6 mio. i puljen, hvilket sikrer to årsværk til en indsats, som er ekstra nødvendig på grund af Covid19-krisen.

Grøn omstilling
Det bliver nu alvor med at komme i gang med at plante den halve million træer, som kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget. Indtil nu har det blot været en hensigtserklæring, men med 200.000 kr. er der nu penge til at komme i gang med at plante flere træer.
Endelige kommer der også gang i planen med solceller på de kommunale tage – en vedtagelse som forvaltningen har syltet i årevis. Vores håb er, at en konkret plan kan vise, hvor stort potentialet er og kan være med til at få Folketinget til at fjerne alle de benspænd for kommunal el-produktion, som den borgerlige regering fik gennemført. Når det sker, så er Albertslund klar til grøn energi på egne tage.

Mindre støj, whistleblowere og afværgede nedskæringer
Det er vigtigt med mindre trafikstøj i boligområderne. Derfor er vi glade for, at det nu lykkes at få hastigheden sat ned til 50 km/t på næsten alle veje i kommunen. Nu mangler vi så bare Roskildevej!
Vi håber, at den vedtagne whistleblowerordning kan være med til at få problematiske forhold frem i lyset og være med til at sikre, at alle kommunens borgere får den gode og respektfulde behandling de har krav på både i børnehaver, skoler, plejehjem og i jobcenteret.
Kvaliteten og arbejdsmiljøet i hjemmeplejen skal øges. Derfor er det yderst positivt, at budgetaftalen også sætter midler af til mere kompetenceudvikling, til besøgspakker og faste teams.
Det ærgrer os, at det, trods de mange fine ord om at satse på folkeskolen, ikke er lykkedes at afsætte flere ressourcer til undervisningen. Her lykkedes det kun at undgå yderligere nedskæringer.
Det er desuden lykkedes at afværge en række andre truende nedskæringer. Bl.a. er Musikteaterets drift sikret i en årrække frem, samt vikardækning ved langtidssygdom i daginstitutionerne i foreløbig to år.