Lad flygtningebørn få en god start i Albertslund

Forslag:
Kommunalbestyrelsen ønsker at Albertslund kommune kan modtage et antal, fx 10 uledsagede børn og unge under 25 år, som efter at være tildelt flygtningestatus (asyl) bosættes i Albertslund.
Derfor:
1.Opfordres borgmesteren til at rette henvendelse til fagministeren med henblik på at gøre det muligt for Albertslund at tilslutte sig initiativet fra en række europæiske byer om at tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland i regi af ”Eurocities Solidarity Cities Initiative“.
2.Bedes forvaltningen undersøge hvordan børnene/de unge kan tildeles en bolig fx i et botilbud eller privat indkvartering. Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre børnene/de unges muligheder for at få en god start i Albertslund. Det kan fx ske ved at barnet/den unge får en kontaktfamilie i byen, som kan understøtte den unge i sit nye liv i Albertslund. Forvaltningen bedes derfor vurdere hvorledes dette kan ske via kendte ordninger som pleje/aflastningsfamilier og/ eller ved at inddrage borgere via civilsamfundet (Fx Røde Kors, som tidligere at etableret besøgstjeneste for afviste asylansøgere i Vridsløselille fængsel, dansk flygtningehjælp eller andre).

Baggrund:
Forslaget stilles i kølvandet på den håbløse situation der hersker for flygtende mennesker, der befinder sig indenfor EU’s grænser. Især i overfyldte flygtningelejre i Grækenland og ved den græsk/tyrkiske grænse. Her lever flygtninge under uværdige og forfærdelige forhold, og blandt flygtningene er en stor gruppe uledsagede flygtningebørn.
De uledsagede flygtningebørn udgør en særligt sårbar gruppe, og de har brug for hjælp. Det er desværre ikke lykkedes at løse denne krise på regeringsniveau, og bystyrerne i 10 europæiske storbyer, deriblandt Barcelona og Amsterdam, har derfor nu tilbudt deres hjælp til EU. Byerne har i regi af ”Eurocities Solidarity Cities Initiative” henvendt sig til EU den 22. april med et ønske om at samarbejde med nationale og europæiske myndigheder for at tilbyde uledsagede flygtningebørn et hjem og en tilværelse. Senest har Københavns kommune vedtaget at de også ønsker at tilslutte sig initiativet og tage mod et antal uledsagede flygtningebørn.

Asylsystemet har ansvaret for barnet/den unge frem til asyl er tildelt. Herefter skal flygtningen starte en ny tilværelse, som borger i Danmark.
Albertslund Kommune er en såkaldt 0-kommune, som ikke modtager flygtninge. Partierne bag dette forslag mener dog, at Albertslund ved at tage imod et mindre antal børn/unge, der har opnået flygtningestatus, kan påtage sig et medansvar for at sikre, at uledsagede børn og unge, der har modtaget asyl, får mulighed for en fair start på deres nye tilværelse i Danmark. Albertslund er en by præget af fællesskab, mangfoldighed og et rigt foreningsliv og stærkt civilsamfund og Albertslund kan derfor blive et godt sted at starte et nyt kapitel for et uledsaget flygtningebarn/ung.