Enhedsliste-forslag om at fritage elever for nationale test vedtaget

Kommunen vil på grund af corona-pandemien bede undervisningsministeren droppe testene i 2021.
”Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten altid har arbejdet for at afskaffe de nationale test, da de er fejlbehæftede og ikke kan bruges til at sige noget om den enkelte elevs generelle faglige niveau. Vi mener, at det er rigtig undervisning – og ikke test – der styrker eleverne fagligt,” siger Helge Bo Jensen.