byrådskandidat

Lone Helmstedt

Jeg er så ked af den måde man forvalter hjemmeplejen på, at den er så afhængi af private plejeselskaber, og at kommunen ikke har ordentlig mulighed for indflydelse på den. Det er alt for lemfældigt den daglige pleje foregår på.

Mærkesager:

Emneord:

Kim Olesen

 

55 år, udlært maskinarbejder, arbejdet som stilladsarbejder i 28 år , i dag ansat i DSB som stationsbetjent og her tillidsmand.

For mig er det vigtigt:

Emneord:

Lars Bremer

 

69 år, Boet i Albertslunder siden 1977. Har arbejdet med undervisning og edb

Emneord:

Ulla Elsted Jensen

64 år. Først uddannet sygeplejerske på plejehjem, senere anlægsgartner på Kirkegård.
Jeg er nu på efterløn p.g.a. en slidt ryg.

Jeg vil slås for en genopbygning af den velfærd, det store politiske flertal bliver ved at beskære.
Mærkesager:
Der er råd til ordentlig velfærd - det handler om en anden prioritering.
Respekt og værdighed - der skal være plads til os alle uanset baggrund.
Bedre kollektiv transport - også på tværs af Vestegnen.

Emneord: