KV17

Ulla Elsted Jensen

64 år. Først uddannet sygeplejerske på plejehjem, senere anlægsgartner på Kirkegård.
Jeg er nu på efterløn p.g.a. en slidt ryg.

Jeg vil slås for en genopbygning af den velfærd, det store politiske flertal bliver ved at beskære.
Mærkesager:
Der er råd til ordentlig velfærd - det handler om en anden prioritering.
Respekt og værdighed - der skal være plads til os alle uanset baggrund.
Bedre kollektiv transport - også på tværs af Vestegnen.

Emneord:

Stig Larsen

 
61 år, IT-konsulent, kandidat i kommunikation og biologi fra RUC. Albertslunder siden 74 bor i syd og har to voksne børn.


Tillidsposter: Ledelsesgruppen Albertslund afd., Kommunalpolitisk baggrundsgruppe, og Medlem af Ledelsen for Enhedslisten Region Hovedstaden.
Politiske poster: Medlem af Integrationsrådet i Albertslund. Bestyrelsesformand for DIK, Danmarks Internationale Kollegium. Medlem af Regionstandlægeklagenævnet.

Emneord:

Fedai Celim

Jer 64 år og har boet i kommunen i 30 år.
Jeg er uddannet lærer fra KDAS og arbejder på Asgård Skole i Køge.
Har boet i Danmark siden 1969.

Mit CV:

Emneord:

Ebbe Rand Jørgensen

 

Ebbe er 68 år og pensionist. Han har boet i Albertslund siden 1973. Ebbe har gennem årene været politisk aktiv på venstrefløjen. Da Enhedslisten blev dannet i 1989 blev han medlem. Han blev valgt til kommunalbestyrelsen første gang i 2001 og repræsenterede Enhedslisten de næste 8 år.

Hvad er så de vigtigste spørgsmål ved kommunevalget i 2017. Der er et stort emne, der burde fylde mere, synes Ebbe:

Emneord:

Bodil Marie Garde

29 år, lærerstuderende på Blaagaard/KDAS på 3. år. Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 2006. Jeg er bl.a. aktiv i lokalafdelingen, og i Enhedslistens lærernetværk. Jeg er også medlem af Socialistisk Ungdomsfront(SUF), som er Enhedslistens samarbejdspartner, specielt rettet mod unge.

Emneord:

Lene Rygaard Jessen

 

58 år, lærer fra DFL i Ollerup, KDAS, Skovlunde og UCC.
Medlem af Kommunalbestyrelsen siden KV13. Sidder i Børne- og skoleudvalget, Velfærdsudvalget, Handicaprådet, 17.4 Albertslund Midtby, 17.4 Plejecenter og Sundhedshus, I bestyrelsen for Mad til hver dag.
(Har i perioden endvidere været i beskæftigelsesudvalget og Kultur-bevægelses og sundhedsudvalget)

Mærkesager:

Emneord:

Helge Bo Jensen

58 år, uddannet kultursociolog. Arbejder som adminstrativ leder på folkeskole i Københavns kommune.
Har repræsenteret Enhedslisten i kommunalbestyrelsen i Albertslund fra 1989 - 2001 samt igen fra 2005 til nu. Formand for Beskræftigelsesudvalget og medlem af Økonomiudvalget.
Er desuden medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse samt folketingskandidat.
Har boet i Albertslund siden 1985. Bor sammen med sin kone/kæreste og de to mindste døtre der går i 6. og 8. klasse på Herstedlund skole.

Emneord: