velfærd

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Efter fire forhandlingsmøder må vi desværre konstatere, at Socialdemokratiet heller ikke i år ønsker at indgå et budgetforlig, der omfatter Enhedslisten.
- Borgmesteren og Socialdemokratiet insisterer på at gennemføre nedskæringer på velfærden, bl.a. i form af lukning af kommunens SFO'er og klubber to uger i sommerferien.

Emneord:

EL kræver velfærdsnedskæringer taget af bordet

Efter to runder budgetforhandlinger er det stadig uklart, hvad borgmesteren og Socialdemokraterne går efter. Som vi forstår det, så er der stadig udsigt til besparelser på daginstitutionerne, der reelt vil forringe normeringerne, ligesom der lægges op til besparelser på undervisning af vores skolebørn og rengøringen for vores ældre.

Emneord:

Frem i lyset med firmaernes (manglende) skattebetaling

Der spares penge på børn og ældre, men hvordan er det med firmaerne i Albertslund? Lægger de penge nok i kommunekassen? Enhedslisten sætter spotlight på firmaernes (manglende) skattebetaling og har derfor stillet en række spørgsmål til borgmesteren for at få tjekket, om kommunen kan få større indtægter i form af selskabsskat, dækningsafgift og grundskyld:

Emneord:

Enhedslisten opfordrer til kommunalt oprør

Ja til velfærd - Nej til milliardbesparelser. Sådan lyder opfordringen fra Enhedslistens generalforsamling i Albertslund.
Uligheden i det danske samfund eksploderer i disse år. Vestegnen er særligt hårdt ramt, mens rigdommene i whiskybæltet slår nye rekorder.
Enhedslisten vil have et samfund, der garanterer ordentlig ældreomsorg; tid til børnene i daginstitutionerne; skoler på elevernes og lærernes præmisser og et fintmasket socialt sikkerhedsnet.
Styring via kolde data i regneark skal erstattes af varme hænder og respekt for det enkelte menneske.

Emneord:

Enhedslisten vil have Feldt-sagen op i udvalg

Vi skal forhindre at andre kommer i samme klemme, siger Helge Bo Jensen (Enh.)
"Det er rystende at mennesker, der har så oplagt brug for mere hjemmehjælp, som Poul Erik og Marianne Feldt, kan blive afvist med henvisning til "Mestring i eget liv"".

Det siger Helge Bo Jensen (Enh.), der vil nu have taget sagen op politisk.

Emneord:

Gratis i Biffen

For 10. gang inviterer Enhedslisten folk i biografen.
Siden 2006 har Enhedslisten Albertslund arrangeret gratis filmforevisninger, og søndag den 3. november kl. 13.00 inviterer partiet for tiende gang albertslunderne til gratis film i MusikTeatret.

Emneord:

Enhedslisten: Miljø, jobs og mere velfærd

Helge Bo Jensen mener, der er brug for mere konkrete indsatser for at få flere i arbejde.

"Her er jo dejligt. Jeg løber her hver anden dag. Men prøv at lyt", siger Helge Bo Jensen, da han står sammen med avisens udsendte på toppen af Høegsbjerg.

Emneord: