Kommunalt

Centerbyggeri højere end tilladt

PRESSEMEDDELELSE
Centerbyggeri højere end tilladt
Dispensation til højere byggeri blev givet uden politisk behandling.
Albertslunderne har det seneste år kunnet se, hvordan det nye centerbyggeri er skudt i vejret. Og det er blevet højt – meget højt. Og tilsyneladende også højere end det, der oprindelig fremgik af kommunens egen lokalplan.

Emneord:

Ny lommeregner til borgmesteren

I Albertslund Posten og andre steder påstår borgmester Steen Christiansen, at budgetforliget, som S, SF, R, V og K har indgået, giver et løft på børneområdet: "Det giver et stærkt afsæt for byens udvikling de næste år med børn som det vigtige omdrejningspunkt. Over de næste fire år tilfører vi børneområdet mere end 20 mio. kr.", udtaler borgmesteren.

Emneord:

Nej til asocialt budgetforlig

Enhedslisten er ikke med i budgetforliget. Holdningen er klar: Det er for asocialt.

"I en tid med stor arbejdsløshed, hvor mange i Albertslund kunne forvente at få hjælp fra en kommunalbestyrelse med stort flertal til venstre side, er det ekstra ærgerligt, at S og SF vælger at indgå et budgetforlig med R, V og K - og vel at mærke et budgetforlig med store nedskæringer på vores velfærd", siger Helge Bo Jensen.

Emneord:

Skolereform uden dialog

Læserbrev af KB-medlem Lene Rygaard Jessen:

Emneord:

Enhedslisten vil have Feldt-sagen op i udvalg

Vi skal forhindre at andre kommer i samme klemme, siger Helge Bo Jensen (Enh.)
"Det er rystende at mennesker, der har så oplagt brug for mere hjemmehjælp, som Poul Erik og Marianne Feldt, kan blive afvist med henvisning til "Mestring i eget liv"".

Det siger Helge Bo Jensen (Enh.), der vil nu have taget sagen op politisk.

Emneord:

Ansæt unge - tag en lærling

Helge Bo Jensen, Jeppe Milthers og Lene Rygaard Jessen Enhedslisten Albertslund.
En foruroligende stor gruppe helt unge i Albertslund er ramt af arbejdsløshed. Ungdomsarbejdsløsheden er en af de højeste i landet.
Omkring 20 % af vores 16-29-årige er arbejdsløse, når der ses bort fra de studerende. Andelen er endnu større hvis man medtager alle på kontanthjælp og andre ordninger. Det er en tragedie, som Albertslund Kommune bør forholde sig konkret til ved at skaffe jobs og praktikpladser.

Emneord:

Socialisme, ja tak!

Lene Rygaard Jessen og Bodil Marie Garde medlemmer af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten
Tak for lykønskningen til John Lindblad Christensen i AP d. 2/1. Det varmer!

Emneord:

Hvor mange gange skal de arbejdsløse straffes?

Den økonomiske krise har gjort hundrede tusinder arbejdsløse i Danmark. En forfejlet og katastrofal økonomisk politik fra regeringen har forværret situationen. Antallet af arbejdspladser i kommunerne er reduceret med ca. 30.000 i de seneste par år.

Emneord:

Nytårsudtalelse fra Enhedslisten

2013 sluttede med et brag af et kommunalvalg. Enhedslisten blev med 15% og 3 mandater det næststørste parti i Albertslund – aldrig tidligere har et parti til venstre for SF fået en sådan opbakning her i kommunen.
Valgresultatet peger mod mere fællesskab, forsvar for velfærdsordningerne - og større indflydelse til vores lærere, pædagoger, HK'ere, Sosu'er og andre offentlige ansatte – måske også ligefrem tilsat en portion respekt. Et vink med en vognstang til S og SF.
Emneord:

Stil krav om beskæftigelse

Enhedslisten fik fantastisk opbakning fra vælgerne ved kommunalvalget i Albertslund. Tak for det! Albertslund har brug for, at der bliver skabt flere jobs og
praktikpladser. Vi skal have de unge i uddannelse og arbejde, og de ældre skal
behandles ordentligt. Kommunerne er under stram styring fra Christiansborg og EU.
Den nye blå finanslov lover ikke godt.

Emneord: