budget

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Efter fire forhandlingsmøder må vi desværre konstatere, at Socialdemokratiet heller ikke i år ønsker at indgå et budgetforlig, der omfatter Enhedslisten.
- Borgmesteren og Socialdemokratiet insisterer på at gennemføre nedskæringer på velfærden, bl.a. i form af lukning af kommunens SFO'er og klubber to uger i sommerferien.

Emneord:

EL kræver velfærdsnedskæringer taget af bordet

Efter to runder budgetforhandlinger er det stadig uklart, hvad borgmesteren og Socialdemokraterne går efter. Som vi forstår det, så er der stadig udsigt til besparelser på daginstitutionerne, der reelt vil forringe normeringerne, ligesom der lægges op til besparelser på undervisning af vores skolebørn og rengøringen for vores ældre.

Emneord:

Ny lommeregner til borgmesteren

I Albertslund Posten og andre steder påstår borgmester Steen Christiansen, at budgetforliget, som S, SF, R, V og K har indgået, giver et løft på børneområdet: "Det giver et stærkt afsæt for byens udvikling de næste år med børn som det vigtige omdrejningspunkt. Over de næste fire år tilfører vi børneområdet mere end 20 mio. kr.", udtaler borgmesteren.

Emneord:

Nej til asocialt budgetforlig

Enhedslisten er ikke med i budgetforliget. Holdningen er klar: Det er for asocialt.

"I en tid med stor arbejdsløshed, hvor mange i Albertslund kunne forvente at få hjælp fra en kommunalbestyrelse med stort flertal til venstre side, er det ekstra ærgerligt, at S og SF vælger at indgå et budgetforlig med R, V og K - og vel at mærke et budgetforlig med store nedskæringer på vores velfærd", siger Helge Bo Jensen.

Emneord:

EL: Gode takter i budgettet - men ikke nok

Arbejdsløsheden og miljøet har højeste prioritet for Enhedslisten, siger Helge Bo Jensen.

Emneord:

Borgmester vildleder om kommunens økonomi

Borgmesteren er i Albertslund Posten den 6. august refereret for en række udtalelser om budgettet de kommende år, bl.a.:

Emneord: