Enhedslisten i budgetforlig for første gang

På flere måder er der tale om et historisk budgetforlig. Især for Enhedslisten, da det er første gang det er lykkedes at forhandle et forlig på plads, som vi kan se os selv i. Men også for Albertslund, da det er første gang i en lang årrække at store nedskæringer på vores velfærd undgås. Alle de store nedskæringsforslag fra budgetkataloget, der ville ramme børn og ældre, er det lykkedes at få taget af bordet under forhandlingerne.

Desuden er der blevet plads til forbedringer på flere områder - ikke alle lige store, men de peger i den rigtige retning. Vi er især glade for:
- at der sættes flere penge af til folkeskolen
- at der sættes penge af til en tidlig indsats i vores dagtilbud og sundhedspleje
- at der tages hul på spørgsmålet om de alt for ringe normeringer i vores daginstitutioner.
- at der skal arbejdes med rekruttering og arbejdsmiljø i hjemmeplejen
- at der kommer til at køre el-busser i kommunen om få år
- at de første konkrete skridt tages så kommunen forhåbentlig om få år har mange flere praktikpladser til vores unge.
Der er skønhedspletter. Der er mange gode hensigtserklæringer, men færre penge til at føre dem ud i livet. Desuden har de øvrige partier valgt at indføre såkaldt straksaktivering. Vi opfatter det som tvangsarbejde for kontanthjælp - vi har derfor valgt at stå udenfor den del af forliget.

Yderligere oplysninger: Kommunalbestyrelsesmedlem Helge Bo Jensen, tlf. 61621679

Emneord: