Derfor står Enhedslisten uden for konstitueringen


Enhedslisten har ved dette valg arbejdet for en anden borgmester i Albertslund, og for en langt bredere konstituering, hvor magten fordeles blandt partierne. Vi ser det ikke som en selvfølge at et parti med 9 mandater ud af 21 sidder på borgmesterposten.
Specielt ikke når borgmesteren ikke vil slås for velfærden, men i stedet står for nedskæringer på centrale velfærdsområder. Nedskæringer som går ud over de svageste.
Socialdemokratiet prioriterer prestigeprojekter, smart lys og smarte projekter frem for ældrepleje der fungerer og skoler og institutioner vi kan være bekendt. Vi har med Steen Christiansen som borgmester set udsalg af vores by til spekulanter. Med salget af vores bycenter til Citicon og med salg af gymnasiet til NEXT. Samtidig ser vi forslag til en byudvikling hvor det er Citicons ejers behov der tilgodeses og nybyggeri hvor det er spekulanterne der bestemmer.
Vi har i Enhedslisten de sidste fire år oplevet at det er nemmere at samarbejde med en lang række andre partier i kommunalbestyrelsen end med Socialdemokratiet. Det oplevedes ikke mindst i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor der reelt ikke var forhandlinger. Budgetdiktat er nærmere sandheden. Igen ser vi at man tilgodeser spekulanter på bekostning af byens borgere.
Socialdemokratiet er vokset sammen med forvaltningen, måske et resultat af at sidde på borgmesterposten i alt for mange år. Man har glemt at det er borgerne som har givet borgmesteren mandatet ikke kommunaldirektøren.
Det giver sig udslag på flere områder: Spørgsmål besvares ikke ordentligt. Partierne behandles ikke ens. Kommunalbestyrelsens ønsker og beslutninger føres ikke ud i livet - i hvert fald ikke når de ikke passer forvaltningen eller Socialdemokratiet.
Det er baggrunden for at vi ikke er med i konstitueringsaftalen - og ikke stemte for Steen Christiansen som borgmester. Vi valgte sammen med DF at stemme for en SF-borgmester. Desværre havde SF og de øvrige partier ikke modet til at gøre det til virkelighed.
Vi vil gerne kvittere for et godt og bredt samarbejde med de fleste partier gennem den sidste valgperiode - og det vil vi gerne fortsætte.
Socialdemokraterne er også velkomne, hvis de skulle være interesserede.