Ordførertale ved 1. behandling af budget 2018, 12/9-2017

 

Ordførertale ved 1. behandling af budget 2018, 12/9-2017

1. Omfattende nedskæringer på velfærden – også i Albertslund
Skiftende regeringers nedskæringspolitik har sat kommunernes økonomi under pres. Ikke mindst kommuner som Albertslund.
Det skyldes
- Regeringen og KL-aftalerne (skattelettelser til de rigeste, underminering af kommunernes økonomi til velfærd)
- Men også at næsten alle partier overgiver sig til markedet
- Bruger alle pengene på prestigeprojekter og såkaldt byudvikling, i samarbejde med spekulanter og entreprænører.
- Pengene findes ved at nedskære velfærdsordningerne, ved at trygheden hos vores ældre og arbejdsløse undermineres. Uligheden og fattigdommen øges.
Kommunerne har sparet 11 mia. i perioden 2009-2012 - og nedlagt 30.000 stillinger. Det meste under den tidligere regering.
Vi har også i Albertslund sammenlagt skoler, nedlagt daginstitutioner og skåret i ældreplejen og omsorgen. Flertallet i KB har forringet de offentlige ansattes arbejdsmiljø og presset citronen til det yderste. Nogen kalder det at tage ansvar... Det er tvært imod ansvarsløst.
Og nu planlægger regeringen så med en så begrænset offentlig vækst, 0,3%, at det betyder en reduktion af yderligere 15-16.000 fuldtidsstillinger i den kommunale velfærd. Det er den overordnede plan. Det må være på tide at vi siger STOP!

2. Stigende sociale problemer
I store dele af landet - også i Albertslund og andre steder på Københavns vestegn – har der været stigende sociale problemer de sidste mange år. Med kontanthjælpsloftet, 225 timers kravet og den helt uanstændige integrationsydelse er situationen blevet meget værre i år og sidste år.

- nedsatte sociale ydelser gør det sværere for store grupper at betale husleje og klare de mest nødvendige udgifter. Kontanthjælpsreformen er en ond lov, der stort øger fattigdommen og truer med at fjerne eksistensgrundlaget for rigtigt mange medborgere.
I juni måned: 252 borgere fik reduceret deres hjælp pga kontanthjælpsloftet. Og ca. 400 er blevet ramt af 225 timers kravet. Der er en del mennesker, der både rammes af kontanthjælpsloftet og 225 timers kravet. Så der er nok i alt godt 500 voksne, der rammes – med børn er det mindst 1000 mennesker i Albertslund.
I København er der massivt politisk pres på Borgerrepræsentationen. Og det er den samme fattigdomssituation vi står med her.
Heldigvis er der gode mennesker der støtter og hjælper til. Og Næstehjælperne bør have al mulig støtte.
Vi er glade for at det lykkedes at få vedtaget en handlingsplan med det formål at begrænse de negative virkninger i Albertslund. Men den skal implementeres og vi er helt overbeviste om, at der skal meget mere til.
Fra Smart city til Albertslund for alle
Der burde sættes en proces i gang, hvor kommunens økonomi tilrettelægges målrettet for at bevare og udvikle det nuværende velfærdsniveau - især på kerneopgaverne.
Vi har brug for en ny økonomisk strategi i kommunen – fra Smart City til Albertslund for alle:

- færre store luftige projekter over hals og hoved (giver også store driftsudgifter)
- stop smart City, der bevæger sig ind overalt (og ikke er særligt smart)
- blokere konsulentudgifter
- stop for over- og merarbejde.

- flytte ressourcer fra rådhuset til vores skoler og institutioner

Efter vores opfattelse har vi en bunden opgave
- bekæmpe fattigdommen (modvirke kontanthjælpsnedskæringerne)
- sørge for at der bliver bygget billige boliger (så alle har mulighed for at blive boende i Albertslund)
- Vi vil ikke fortsætte tyveriet af ressourcer fra vores børn – som der lægges op til i budgetkataloget på skoleområdet (og en enkelt kommentar til borgmesterens fremlæggelse: Det er meget vidtgående at sige at der er blevet satset på folkeskolen. Det er rigtigt at der er brugt nogle penge på skolemøbler. Men der er hver 10. lærer er forsvundet i de senere år og der har nok ikke i flere årtier været så få lærere i forhold til elevtallet, som der er netop nu!)
- Det er heller ikke de offentlige ansattes arbejdsmiljø, der skal forringes.
Danmark for velfærd!
Der er et initiativ i gang fra store dele af fagbevægelsen, der fortjener al mulig støtte. Og det ville være godt, hvis partierne eller nogle af partierne i Albertslund vil støtte initiativet. Det hedder Danmark for velfærd, og det er et samarbejde mellem 3F, HK, FOA, BUPL, Uddannelsesforbundet, PROSA, Dansk El-Forbund, Dansk Socialrådgiverforening, Danmarks Lærerforening, LO-Storbyerme, FTF´s regioner, Kost og ernæringsforbundet, Dansk sygeplejeskeråd.
"Vi vil ændre den udvikling med besparelser vi ser i vores velfærdssamfund. Det er på tide at vi vender udviklingen - og det kan vi kun gøre sammen."
Stort TR-møde d. 4/10, landsdækkende aktionsdag d. 7/11.
Hermed en opfordring til at vi gør hvad vi kan og støtter på den front. Det er afgørende at vi får vendt udviklingen fra at handle om demontering af vores velfærdsordninger – og faktisk i stedet får satset på at få et sammenhængende og solidarisk samfund op at stå!