Lyt til elever og forældre – gør skoledagene kortere

Siden skoledagene blev gjort længere for tre år siden, er utilfredsheden blandt elever og forældre vokset. Den enkelte elev har med op til 35 timers skoleuge fået mindre frihed og færre muligheder for valg af fritidsaktiviteter. Derfor er det heller ikke underligt, at mere end 8 ud af 10 elever i dag finder skoledagene for lange. Frustrationerne blandt eleverne har bredt sig til stadig flere forældre, der kan se deres børn blive ramt af skoletræthed samtidig med, at kvaliteten er blevet dårligere i takt med, at lærerne har fået mindre forberedelsestid.
Enhedslisten var et af kun to partier på Christiansborg, der i 2013 stemte imod folkeskolereformen. Vi kunne hverken støtte de forringede arbejdsvilkår for lærerne eller den dårligere trivsel for eleverne, der følger af lange skoledage.
Tiden har vist, at vi havde ret og i mange kommuner får skoler nu dispensation til at gøre skoledagene kortere. I Albertslund har de enkelte skolebestyrelser på Enhedslistens initiativ fået mulighed for at sænke det ugentlige timetal med 2-4 timer. Indtil videre har enkelte klassetrin på Herstedvester Skole fået glæde af kortere skoledage.
Enhedslisten ønsker imidlertid, at ALLE elever i kommunen får lov til at slippe for de urimeligt lange skoledage. Når man på andre skoler i landet, som fx i Køge, kan forkorte skoledagen på samtlige klassetrin, så kan vi også i Albertslund.

Jeppe Milthers, kandidat for Enhedslisten

Emneord: