En god skole koster - men er pengene værd

Tak til Andreas Sklander Larsen (LA) for at rejse debat om skolernes behov.
Andreas skriver i AP at skolerne mangler frihed, ikke penge. Andreas skriver blandt andet om det meget høje beløb der bruges pr. elev. Nu er det sådan at dette beløb indeholder lærernes løn og pension, og derfor vil det variere fra den ene kommune til den anden afhængig af lærernes alder og anciennitet. Jeg er enig i at skolerne mangler frihed. For eksempel skal Albertslunds lærere nu i gang med at bruge en ny platform, Meebook. Her skal elev- og årsplaner ind og ligge. Det er en krævende proces at skulle lære en ny platform at kende, det tager tid, og kan være svært at få til at fungere- trods kurser. Lærerne har ikke selv valgt dette. Det er kommet oppe fra/ude fra. Ligeledes er der de mange nationale tests, de er heller ikke lærernes valg. Ofte er spørgsmålene fuldstændig latterlige: Eleverne skal identificere ord som løbesod og merskumspibe.
I det daglige, tror jeg, at de fleste lærere er udfordrede af, at der er for mange elever i klassen, og af at det er svært at nå rundt til både de svageste, de dygtigste, dem i midten og de med særlige behov. Læreren bestemmer ikke selv hvor mange elever der kan rummes i en bestemt klasse. Men jo flere elever i klassen, desto billigere skole! Det er lærerlønnen der koster. Men jeg synes lærerne løber meget stærkt i disse år!
Hvis vi skal have løftet vores gennemsnit ved afgangseksamen markant, så er det nødvendigt, at der er så mange voksenressourcer i skolen, at det er muligt at lave relationer børn og voksne imellem. I Enhedslisten mener vi at der maximalt bør være 22 elever i klassen, og at der er to voksne i klassen i meget af tiden. Ikke kun i indskolingen. Det koster! Men det er det værd!

LENE RYGAARD JESSEN, ENHEDSLISTEN ALBERTSLUND