Budgetkatalog rammer udsatte

Millionbeløb til bygge- og anlægsprojekter præger administrationens budgetforslag og sender store besparelser videre til udsatte borgere. Mange bundne projekter som fx udvikling af Hyldagergrunden, nedrivning af Albo og bygning af nye plejeboliger, er vedtaget gennem de seneste år. Pengene kan jo kun bruges én gang, så der er forslag om massive besparelser på beskæftigelsesindsats, rengøring, skoler og anbragte borgere. I Enhedslisten ser vi gerne en anderledes udvikling, som sætter mennesker højere end beton. Der er behov for at sikre minimums-normeringer i daginstitutionerne, nedsætte klassekvotienterne, sikre uddannelse og arbejde til ledige, oprettelse af praktik og lærepladser, pension til kronisk syge, at lade anbragte med handicap eller misbrug blive i deres tilbud. Desuden ville det være skønt hvis skolebiblioteker (PLC) fik et løft, ikke en besparelse.
Hvad er det dog for en by, som det budgetkatalog lægger op til? Igen i år er det en ommer! Drop KLs binding af kommunen og lad os gøre brug af kassebeholdningen! Der er brug for et kommunalt oprør!

LENE RYGAARD JESSEN, ENHEDSLISTEN ALBERTSLUND