Skole for Alle - God plan uden handling

"Skole for alle er blevet et fint papir med flotte målsætninger især for de af vores elever, der har det sværest med skolen - socialt og fagligt. Derfor støtter Enhedslisten planen. Men det er helt urealistisk at nå målene med mindre kommunalbestyrelsen virkeligt satser på folkeskolen i de kommende år.
Desværre er de handlinger der lægge op til i planen helt utilstrækkelige i forhold til at nå de fine mål. Vi vil bruge vores mandater til at holde KB fast på, at dette skal lykkes. At der skal konkrete handlinger bag de fine ord - og der skal afsættes de nødvendige ressourcer til at udvikle kvaliteten af undervisningen til gavn for alle elever og sikre at lærernes arbejdsmiljø bliver mærkbart forbedret."

Emneord: