Boliger til alle

 

Boliger til alle
Befolkningens boligbehov ændrer sig gennem livet og familieformer ændrer sig hele tiden, også i Albertslund. Uanset om hvem og hvorfor skal alle have mulighed for en sund og billig bolig, også i Albertslund. Derfor ønsker vi at antallet og andelen af nye almene boliger er størst muligt.
Borgerne i Albertslund bliver ældre og mange ønsker at flytte til en mindre bolig, men får at mindske risikoen for at havne i ensom når man bliver gammel, skal der tænkes fællesskab ind i ældreboliger.
Som i resten af landet lever flere og flere i Albertslund alene, derfor skal der bygges flere mindre boliger som opfylder behovet for denne gruppe, og vi skal samtidig stoppe med at nedlægge mindre boliger.

Konkret ønsker vi:

  • At der bygges små ældreboliger med mulighed for fællesskab.
  • At der er boliger til alle uanset indkomst.
  • At små boliger tænkes ind i alle nye byggeprojekter.
  • At der indføres et stop for nedlæggelse af mindre boliger.
  • At kommunen skal udnytte muligheden for at kræve at mindst 25% af privat nybyggeri er alment.
  • At der igen bygges almene boligområder.
  • At Roskildevej omdannes til en vej med meget mindre trafik med boliger og plads til forretninger og småerhverv.
  • At bopælspligten skrives ind i lokalplanerne så nyopførte boliger ikke kan bruges til andet formål.
Emneord: