Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i
Enhedslisten i Albertslund, Glostrup og Vallensbæk
Søndag d. 2. april 2017, kl. 13.00 i Caféen i Sundhedshuset i Albertslund
Centrum, Skolegangen 1, 2620 Albertslund
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder og referent.
2. Beretning fra ledelsen og efterfølgende debat.
3. Fremtidigt arbejde – herunder budget og planer for den kommende valgkamp
4. Kommunalvalg-programmer for hver af de 3 kommuner
5. Endelig vedtagelse af kandidatlister for hver af de 3 kommuner
6. Orientering om valgforbund i hver af de 3 kommuner
7. Valg af delegerede til Årsmøde 2016, herunder en præsentation af dem der
ønsker at opstille.
8. Arbejdet i regionen – herunder valg til Regions-repræsentantskabet.
9. Indkomne forslag – herunder vedtagelse af en politisk udtalelse til
lokalaviserne.
10.Regnskab.
11.Valg til ledelse, kasserer og revisor.
12.Eventuelt.
De, der ønsker at opstille til delegeretvalget opfordres til at lave en lille mundtlig
repræsentation, hvor de redegør for deres overvejelser om de væsentligste punkter på
årsmødets dagsorden
Der bliver pause undervejs med kage og kaffe.
Venlig hilsen
Ledelsen, Enhedslisten i Albertslund, Glostrup og Vallensbæk