Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Efter fire forhandlingsmøder må vi desværre konstatere, at Socialdemokratiet heller ikke i år ønsker at indgå et budgetforlig, der omfatter Enhedslisten.
- Borgmesteren og Socialdemokratiet insisterer på at gennemføre nedskæringer på velfærden, bl.a. i form af lukning af kommunens SFO'er og klubber to uger i sommerferien.
- Det er lykkedes i forhandlingerne - givetvis på baggrund af det fælles udspil fra Enhedslisten, DF og Venstre før sommerferien - at få tilført flere ressourcer til vores folkeskoler, men samtidig gennemføres besparelser, så den samlede tilførsel af ressourcer til området er alt for beskeden i forhold til de store udfordringer vores skoler står overfor.
- Det er desuden helt uforståeligt, at Socialdemokratiet ikke under nogen omstændigheder vil være med til at skabe jobs, fx. i form af midlertidige stillinger, til de mange kontanthjælpsmodtagere i kommunen, der i disse dage rammes af kontanthjælpsloftet og 225-timers-kravet. Der var heller ikke nogen lydhørhed ift at sætte ressourcer af til andre tiltag, der kan hjælpe de mange albertslundere, der rammes af de nye regler. I Københavns kommune kunne alle partier samles om en pulje til dette formål, bl.a. til gratis skolemad, til enkeltydelser og klippekort til fritidsaktiviteter. Det er bittert og uforståeligt, at der ikke er nogen vilje til at hjælpe de ca. 310 voksne - og mindst lige så mange børn - der rammes i Albertslund.
- Samtidig lægges der op til omfattende anlægsarbejder på omkring 100 mio. kr. i 2017. Det er tankevækkende, at man fx. foreslår at bruge 8,5 mio. kr. på at rive ALBO ned. Men ikke engang vil finde nogle få hundrede tusinde til at hjælpe de økonomisk dårligst stillede i kommunen.

(Pressemeddelelse 4. oktober 2016)

Emneord: