Velfærdsdemonstration i Albertslund den 15. sep. 2016

Helge Bo taler.