EL kræver velfærdsnedskæringer taget af bordet

Efter to runder budgetforhandlinger er det stadig uklart, hvad borgmesteren og Socialdemokraterne går efter. Som vi forstår det, så er der stadig udsigt til besparelser på daginstitutionerne, der reelt vil forringe normeringerne, ligesom der lægges op til besparelser på undervisning af vores skolebørn og rengøringen for vores ældre.

- Det må stoppe nu! Vi vil kraftigt opfordre borgmesteren og socialdemokratiet til at droppe disse ødelæggende forslag. Ganske vist er det regeringen og folketingsflertallets forringelser af kommunernes økonomi, der er årsagen til kommunens økonomiske problemer. Men det er perspektivløst, at gøre regeringens beskidte arbejde for dem, og det er et stort svigt i forhold til befolkningen i Albertslund. Jeg tror det bliver meget svært at finde borgere i Albertslund, der faktisk ønsker sådanne nedskæringer.

- Som alternative besparelsesmuligheder har vi nævnt en alvorlig opbremsning i brug af konsulenter i kommunen, en indsats for at flytte borgere ud af kontanthjælpssystemet, at flytte personale og ressourcer fra fx. skoleforvaltningen og rådhuset til skolerne, at udskyde anlægsopgaver, vedligeholdelse mv.

- på spørgsmålet om Enhedslisten med denne melding reelt melder sig ud af budgetforhandlingerne, svarer Helge Bo Jensen: Nej, bestemt ikke. Men hvis besparelserne på velfærden fastholdes, så er det åbenlyst, at SD ikke ønsker at indgå et budgetforlig, der omfatter Enhedslisten.

(Pressemeddelelse 25/9-2016)

Emneord: