Frem i lyset med firmaernes (manglende) skattebetaling

Der spares penge på børn og ældre, men hvordan er det med firmaerne i Albertslund? Lægger de penge nok i kommunekassen? Enhedslisten sætter spotlight på firmaernes (manglende) skattebetaling og har derfor stillet en række spørgsmål til borgmesteren for at få tjekket, om kommunen kan få større indtægter i form af selskabsskat, dækningsafgift og grundskyld:

1. Hvilke firmaer (aktieselskaber mv.), der er skattepligtige i Albertslund kommune, har betalt hvilke beløb i selskabsskat for 2014 (og 2015, hvis tallene er tilgængelige)?
2. Hvilke afregninger er foretaget fra Albertslund kommune til andre kommuner med baggrund i at virksomheder, der er skattepligtige i Albertslund, som også har afdelinger i andre kommuner?
3. Hvilke firmaer med hovedsæde uden for Albertslund har betalt hvilke beløb til Albertslund kommune i selskabsskat som følge af, at de har et datterselskab/P-nummer i Albertslund?
4. Er hele det skyldige beløb fra 2014 (og 2015) i selskabsskat, grundskyld og forskelsværdibeskatning fra selskaberne indbetalt, eller er der tale om restancer? I givet fald hvilke beløb og vedr. hvilke firmaer?
5. Foretager kommunen nogen form for kontrol med om vi modtager henholdsvis betaler de korrekte beløb fra og til andre kommuner vedr. selskabsskat?
6. Foretager Albertslund kommune nogen form for kontrol af, om der betales den korrekte skat for disse virksomheder, når det fx. kan konstateres at en række af de største private firmaer ikke betaler en krone i skat i et eller flere år? Er Albertslund kommune bekendt med, om andre myndigheder faktisk kontrollerer disse skatteansættelser?
7. Grundværdierne for erhvervsejendomme vurderes på en anden måde end i boligområder, nemlig med udgangspunkt i en beregning af det forventede afkast ved en optimal udnyttelse af grunden, fx. i forhold til den tilladte bebyggelsesprocent. Samtidig kan vi konstatere, at grundværdierne for de private virksomheders grunde i kommunen er vurderet markant lavere end fx. grundværdien i parcelhusområderne? (De private virksomheders samlede matrikelareal i kommunen er ca. 2,4 mio. m2, mens private parcelhuse, rækkehuse mv, fylder 1,8 mio. m2. Imidlertid er grundværdien ifølge BBR samlet 1,2 mia. kr. for virksomhederne og 2,9
mia. kr. for parcelhuse, rækkehuse mv. Grundværdien pr. m2 er med andre ord vurderet over 3 gange så høj i boligområderne som i erhvervsområderne). Følger forvaltningen udviklingen og niveauet i disse vurderinger, og er der nogen måde, hvorpå kommunen kan sikre, at grundværdierne i erhvervsområderne ikke vurderes for lavt?
8. Når man ser på den grundskyld der betales i de enkelte almene boligafdelinger er der ganske store forskelle. Hvad er forklaringen på, at fx. Buerne betaler under 4000 kr./bolig/år, Galgebakken næsten 9000 kr./bolig/år og Vægtens Kvarter 12.000 kr./bolig/år - for næsten det samme grundareal?

Emneord: