Flertal i kommunalbestyrelsen i Albertslund stiller forslag om kortere skoledage

Flertal i kommunalbestyrelsen i Albertslund stiller forslag om kortere skoledage

Partier der tilsammen repræsenterer 12 af de 21 medlemmer i kommunalbestyrelsen stiller nu forslag, der åbner op for kortere skoledage. Kommunalbestyrelsesflertallet vil gøre det muligt for skolelederen og skolebestyrelsen på den enkelte skole at beslutte, om hele eller dele af den såkaldte understøttende undervisning skal erstattes med to-lærer timer.
Ø, V, O, F, C og B gør det på den måde muligt at gøre skoledagene kortere samtidig med, at der sikres bedre kvalitet i de faglige lektioner. Med en vedtagelse af forslaget overlader kommunalbestyrelsen sin kompetence på området til skolelederen i samarbejde med skolebestyrelsen på den enkelte skole.

Helge Bo Jensen, Enhedslisten:
- I Enhedslisten synes vi, det er vigtigt, at gøre de alt for lange skoledage kortere. Det vil øge børnenes trivsel, hvis vi anerkender deres behov for mere fri tid med plads til leg og selvbestemmelse. Samtidig skal der satses på kvalitet i folkeskolen, så vi kan afhjælpe problemet med, at en alt for stor del af Albertslunds unge ikke kan få 2 i dansk og matematik til afgangsprøven. Dette forslag er et skridt på vejen.

Brian Palmund, Venstre:
- For os I Venstre er det helt centralt, at skolen kan skabe de bedst mulige rammer for den faglige udvikling. Alt for mange elever får for lidt ud af undervisningen. Vi prioriterer kvalitet frem for kvantitet og hvis lærerne og skoleledelsen kan argumentere for en bedre måde at indrette undervisningen på, så skal de bestemt også have muligheden for at gøre det, udtaler Brian Palmund, gruppeformand for Venstre.

Dennis Schmock, Radikale Venstre:
- For Radikale Venstre er det vigtigt, at skoleledelserne og skolebestyrelserne har størst mulige rum til at kunne tilrettelægge skoledagen som det giver mening lokalt. Der skal være mulighed for at kunne satse på kvalitet frem for kvantitet. Så hvis skoleledelsen og skolebestyrelsen vurderer, at ressourcerne er bedre brugt på kortere skoledage med højere kvalitet, så skal de naturligvis have mulighed for det.

Lars Gravgaard Hansen, Det Konservative Folkeparti
- At skoledagen er for lang har Det Konservative Folkeparti sagt længe, så derfor er det glædeligt, at der tilsyneladende er et flertal i kommunalbestyrelsen for, at ændre på dette. Vi har fuld og helt tillid til skolens parter og ser ingen grund til panik, hvis man kan finde en bedre måde at planlægge skolen på, så vi sammen kan få hævet kvaliteten af indsatsen så vores unge kan starte på et uddannelsesforløb efter endt folkeskole.

Danni Olsen, Dansk Folkeparti:
- For DF er dette en rigtig god mulighed for at få flere voksne omkring børnene i folkeskolen. I dagens Danmark er der gennem hele børnenes liv alt for få voksne til at skabe tryghed og rammer, som er grundlaget for udvikling og læring. Samtidigt kan forslaget give mere fritid til børnene, så de kan fordybe sig i selvvalgte fritidsinteresser.

Mehmet Kücükakin, Socialistisk Folkeparti:
- Vi vil gerne opfordre skolerne til at søge muligheden anvendt i de tilfælde, hvor skolen vurderer, at det understøtter elevernes faglige udvikling bedre end den længere skoledag.
Dette kan også være en lettelse for elever og familier, der er udfordret af de lange dage.
For nogle elever kan den længere skoledag være en udfordring. Det gælder blandt andet elever med særlige behov. Som vi ser det skal vi lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling.

For yderligere oplysninger kontakt:

Helge Bo Jensen, [email protected], tlf. 2154 7858
Dennis Schmock, [email protected], Tlf. 2938 4346
Danni Olsen, [email protected], tlf. 2016 1068
Lars Gravgaard Hansen, [email protected], Tlf: 4031 0807
Brian Palmund, [email protected], Tlf. 2810 5885
Mehmet Kücükakin, [email protected], Tlf. 2684 2081

 

Emneord: