Børneliv og lange skoledage til debat - Børneforskeren Erik Sigsgaard besøger Albertslund

 

Da folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014, var det ikke kun en stor omvæltning for lærerne. For skoleeleverne betød det, at de pludselig skulle gå 1-2 timer mere i skole hver eneste dag. I dag går de mindste elever i skole 30 timer om ugen og de ældste 35 timer.
Fra begyndelsen har børneforsker Erik Sigsgaard kritiseret de lange skoledage og den øgede institutionalisering for at være et voldsomt indgreb i børnenes frie tid.
Tirsdag den 24. november kl. 19.30 er der i kommunalbestyrelsessalen på Albertslund Rådhus mulighed for at høre Erik Sigsgaard tale om skolereformen og de lange skoledages betydning for børns hverdag og trivsel.
Det er Enhedslisten Albertslund, der står som arrangør.
"Vi ønsker en debat om, hvilke konsekvenser de enorme ændringer af folkeskolen har for skoleeleverne. Blandt andet en debat om inklusion som en spareøvelse og det rimelige i, at børn skal tilbringe lige så lang tid i skole, som voksne går på arbejde", siger Jeppe Milthers fra Enhedslisten, og fortsætter:
"Mange elever lider under de lange skoledage og høje klassekvotienter, men heldigvis er der røre i andedammen. I starten af november strejkede 2000 skoleelever i København i protest mod lange skoledage, og også forældrene er begyndt at røre på sig i flere byer. For eksempel her i Albertslund, hvor et forældreinitiativ på kort tid har fået over 400 underskrifter for kortere skoledage. Det er meget opmuntrende, og viser, at nu må flertallet i kommunalbestyrelsen begynde at lytte til både elever, forældre og lærere, hvis man ønsker at gøre noget godt for folkeskolen."

Fakta:
Erik Sigsgaard er født i 1938 og tidligere folketingsmedlem for SF og senere Venstresocialisterne. Som børneforsker og cand.pæd. er han tilknyttet Professionshøjskolen UCC som seniorforsker. Han er blandt andet kendt for sin forskning om omfanget af skældud i børneinstitutioner og de skadelige effekter, det havde på børn. Han har modtaget Peter Sabroe-prisen og Red Barnets Børnerettighedspris.

Yderligere oplysninger:
Jeppe Milthers, medlem af Enhedslisten Albertslund
tlf. 4112 0492, e-mail: [email protected]