SF kan redde de ældres mad, men vil de?

På sidste kommunalbestyrelsesmøde havde Enhedslisten og Dansk Folkeparti stillet et fælles forslag. Nemlig at det skal undersøges, hvordan der lokalt kan produceres god mad til de ældre på vores plejehjem. Det er en vigtig sag. For beboerne på plejehjemmene betyder det meget, at der gøres noget ud af måltiderne. Oplevelsen og maden er rigtig vigtig, som også ældrerådet fremhæver.
Det har gennem længere tid været flertallets holdning, at maden skal produceres og leveres udefra. Det vil være billigst, lyder argumentet. Men det er ganske enkelt ikke godt nok. Derfor bør Albertslund kommune gå en anden vej - ligesom en række andre kommuner - hvor maden produceres så tæt på beboerne som muligt, helst på de enkelte afdelinger.
Det var lige ved at lykkes på kommunalbestyrelsesmødet. 9 stemte for vores forslag (Ø, O, V og K) og 11 imod (A, B og Leif Pedersen fra SF), Mehmet Kucukakin fra SF undlod. Helt uforståeligt, at S og SF ikke stemte for.
Men det er ikke for sent. Der er ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde om sagen igen på torsdag. Her har SF - eller to socialdemokrater - en enestående chance for at gøre en positiv forskel. Hvis det koster lidt flere penge kan de fx. findes i Albertslund kommunes andel af "ældremilliarden".
Som minimum må I da kunne stemme for, at sagen udskydes, så muligheden for lokalt produceret kvalitetsmad kan undersøges ordentligt, inden der træffes beslutning om fabriksfremstillet mad i plastikbakker.

Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen, Enhedslisten

Emneord: