Pressemeddelelse: Nej til censur

Pressemeddelelse 
Nej til censur 
Enhedslisten i Albertslund mener ikke det er et offentligt trafikselskabs opgave at være smagsdommer. Når bestyrelsen for Movia, et selskab som ejes og betales af regionen og kommunerne i hovedstadsområdet, kaster sig selv op til at være smagsdommere over reklamer, der overholder dansk lov, så er det simpel politisk censur.
Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia har den 30. april standset en annoncekampagne, som har kørt på busserne i hovedstadsområdet. Kampagnen er en politisk, ikke kommerciel kampagne. Bestyrelsen har som begrundelse givet at flere borgere har klaget. Men da Movia samtidig lægger busser til en annonce om kunstige bryster med dertil hørende billeder, ssom man ikke vil fjerne trods utallige klager fra borgere og kvindeorganisationer.
I begrundelsen fremfører bestyrelsen yderligere at den nu nedtagne annonce var antisemitisk på trods af at der ikke omtales religion eller etnicitet i annoncen. Det er senest kommet frem i pressen at Movia's ledelse har afholdt et møde med repræsentanter for staten Israel, på initiativ af israelerne. En fremmed statsmagt har altså blandet sig i danskernes ret til at ytre sig frit. Det har siden vist sig at alle 93 klager var enslydende og på engelsk.
Bestyrelsen har skiftet forklaring flere gange siden, men fastholder sin beslutning. Bestyrelsen forsøgte at dække sig ind ved at få sin advokat til at bakke sig op. Men advokatfirmaet Lett har tværtimod understreget at den pågældende reklame ikke forbrød sig på nogen af de anklager, som bestyrelsen er fremkommet med. Ligeledes har flere eksperter fremført at kampagnen ikke indeholder nogen af disse påstande. På den måde bliver Movia's optræden antisemitisk når de forbinder jøder med Staten Israels ulovlige besættelse.s
Bestyrelsens sidste påfund er at man til september vil drøfte et generelt forbud mod politiske reklamer. Men hvilke reklamer er politiske? Var Benettons legendariske reklamer for tøj eller var de politiske? Måske man helt skulle droppe at reklamere på busserne. Igen kommer den politisk udpegede bestyrelse til at være smagsdommere.
Albertslund kommune er medejer af Movia, og har et medlem siddende i repræsentantskabet. Derfor har Enhedslisten i Albertslund fremsat følgende forslag:
Albertslund kan som medlem af trafikselskabet Movia repræsentantskab ikke støtte, at Bestyrelsen efter pres fra en fremmed magt, bortcensurerer en lovlig politisk kampagne.

Enhedslisten i Albertslund, Glostrup og Vallensbæk
Yderlige oplysnnger
Stig Larsen 29829659