Movias bestyrelse skal omgøre deres beslutning.

Følgende bedes optages på førstkommende KB-møde.

Albertslund kan som medlem af trafikselskabet Movia repræsentantskab ikke støtte, at Bestyrelsen efter pres fra en fremmed magt, bortcensurerer en lovlig politisk kampagne. Kommunalbestyrelsen i Albertslund opfordrer derfor Movias bestyrelse til at ændre sin beslutning.

Baggrund:
Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia har den 30. april standset en annoncekampagne, som har kørt på busserne i hovedstadsområdet. Kampagnen er en politisk, ikke kommerciel kampagne. Bestyrelsen har som begrundelse givet at flere borgere har klaget. Men da Movia tidligere har lagt busser til en annonce om kunstige bryster med dertil hørende billeder ville man ikke fjerne denne trods utallige klager fra borgere og kvindeorganisationer. Brystannoncen blev af mange set som et brud på god markedsføringsskik.
I begrundelsen fremfører bestyrelsen yderlig at den nu nedtagne annonce var antisemitisk på trods af at der ikke omtales religion eller etnicitet i annoncen. Det er senest kommet frem i pressen at Movia's ledelse har afholdt et møde med repræsentanter for staten Israel, på initiativ af israelerne. En fremmed statsmagt har altså blandet sig i danskernes ret til at ytre sig frit.

Teksten i annoncen er som følger:
"Vores samvittighed er ren! Vi hverken køber produkter fra de israelske besættelser eller investerer i bosættelsesindustrien". Charlotte og Lizzie, Hellerup - NEJTAKTILBSP.DK