Ryanair truer Albertslund

PRESSEMEDDELELSE
Enhedslisten: Trusler fra Ryanair er antidemokratiske
Ryanair truer Albertslund Kommune med retssag efter vedtagelse af krav om overenskomster
Det vakte en del opsigt, da et stort flertal i Albertslund kommunalbestyrelse den 14. april besluttede, at kommunen fremover kun skal købe flybilletter hos selskaber, der har indgået dansk overenskomst.
Nu truer Ryanair så Albertslund kommune med et sagsanlæg, da flyselskabet finder beslutningen ulovlig.
En af forslagsstillerne, Helge Bo Jensen fra Enhedslisten, udtaler følgende:
"Det bør ikke undre, at Ryanair truer med sagsanlæg, det er de jo berygtet for. I stedet for at beskæftige en hær af jurister burde flyselskabet hellere aflønne deres personale ordentligt."
"Men dette handler ikke om jura. Det handler derimod om demokrati og om at forsvare velfærdssamfundet og almindelige menneskers levevilkår mod grådige private firmaer."

"Det er både uacceptabelt og dybt udemokratisk, at Ryanair udøver pression mod et demokratisk valgt organ. Hvis ikke vi som folkevalgte har lov til at træffe beslutninger, hvor vi forsvarer borgerne mod udnyttelse og rå udbytning, så er demokratiet ikke-eksisterende."
"Dette viser, hvor vigtigt det er, at vi rundt om i kommunerne gør vores yderste for at bekæmpe social dumping og derfor vil jeg meget håbe, at mange andre kommuner vil følge Albertslunds eksempel."


Yderligere oplysninger:
Helge Bo Jensen, medlem af Kommunalbestyrelsen i Albertslund for Enhedslisten
Tlf. 21547858

Fakta:
Ordlyden af forslaget der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i Albertslund den 14. april 2015
"at Albertslund Kommune fremover kun køber flybilletter og tilsvarende transportydelser hos selskaber, der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til sædvanlige danske forhold, og at Kommunalbestyrelsen får belyst, om der er andre forhold, hvor man kan indføre en tilsvarende bestemmelse".
Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for (Enhedslisten, SF, S, Radikale og DF) og kun 3, der undlod (V og K).
Se begrundelsen for forslaget her under punkt 33: http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/14-04-2015%2...

Orientering til kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra kommunaldirektøren den 23. april 2015
"Her til aften er kommunalbestyrelsen så blevet orienteret om, at kommunen på baggrund af den efterfølgende presseomtale har modtaget et brev fra en advokat, der repræsenterer Ryanair Ltd. Advokaten oplyser, at han anser beslutningen for at være ulovlig, og stiller bl.a. spørgsmål til, hvilke offentligretlige hensyn kommunen varetager ved beslutningen. Advokaten forbeholder sig ret til at indbringe sagen for Ombudsmanden og domstolene."