Hemmeligholdelse af dyneløfteri var ulovligt

Enhedslisten får klokkeklart medhold i klage over afslag på aktindsigt.

For næsten et år siden bad Enhedslisten i Albertslund om aktindsigt i reglerne for kommunens kontrolteam. Kommunalbestyrelsesmedlem Helge Bo Jensen udtaler:

- Vi havde fået udleveret et fortroligstemplet eksemplar af retningslinjerne, og kunne med det samme se, at kommunens kontrol med bl.a. enlige forsørgere gik alt for vidt. I jagten på socialt bedrageri gik kommunen på grundlag af anonyme anmeldelser alt for tæt på borgernes privatliv.

- Derfor stillede vi et konkret forslag om nogle etiske grænser for kontrolteamets virksomhed, således at kommunen fx. skulle lade være med at interessere sig for om borgerne sover sammen, og bestemt også lade være med at problematisere, at forældre er så meget sammen med deres børn som muligt.

- Samtidig bad vi om aktindsigt i dokumentet "Funktionsbeskrivelse og forretningsgange for Kontrol Teamet". Det var jo dette dokument, på hele 49 sider, som vi ønskede ændret. Til vores store overraskelse fik vi et blankt afslag på anmodningen om aktindsigt, ligesom vores eget forslag blev fortroligstemplet - blot fordi vi havde citeret fra dokumentet.

- Det var og er rystende, at en kommunal forvaltning, med en efterfølgende godkendelse af et stort flertal i kommunalbestyrelsen, på den måde forsøgte at lægge hindringer i vejen for en demokratisk debat. Dette skete med nogle meget tynde argumenter om, at det ville forringe kommunens muligheder for at opklare sager om socialt bedrageri, hvis borgerne kendte de spørgsmål, der blev stillet, og derfor "vil borgeren kunne forberede sine svar på forhånd". Det er til gengæld meget opmuntrende, at tilsynsmyndigheden så klart afviser Albertslund Kommunes argumenter og konkluderer: "Efter Statsforvaltningens opfattelse er de hensyn, som Albertslund Kommune har påberåbt sig sammenholdt med det undtagne dokuments indhold ikke af en sådan tilstrækkelig styrke, at det har kunnet begrunde den af kommunen foretagne undtagelse fra aktindsigt..." (hele statsforvaltningens udtalelse er vedhæftet)

- Vi har nu genfremsat det hemmeligstemplede forslag fra sidste forår om "Etiske retningslinjer vedr. Kontrolteam" (vedhæftet) og vi ser frem til en debat om grænserne for indblanding i kontanthjælpsmodtageres og andre borgeres privatliv. Mit håb er at kommunen faktisk kan lære noget af denne sag. Vi har brug for en helt anden respekt for borgerne og større vægt på saglig, objektiv og ordentlig sagsbehandling end det, der fremgår af kommunens "Funktionsbeskrivelse".

- Og så bør kommunen naturligvis undlade at holde sine regler og retningslinjer hemmelige for borgerne, men tværtimod gøre sit yderste for at fremme en åben og demokratisk debat.

(Pressemeddelelse 27. marts 2015)

Emneord: