Vision med billige børn

Albertslund - En by designet for børn" er overskriften for borgmesterens vision for Albertslund. Det lyder jo næsten for godt - og det er det desværre også.

Der er ingen grænser for alt det gode, vi vil for børnene, når man læser planerne. Det er der desværre i virkeligheden. En meget stor del af forældrene mener, at personalet i daginstitutioner, skoler og SFO har for lidt tid til at tage sig af børnene. Brugertilfreshedsundersøgelserne viser, at 23 % af forældrene i kommunen er utilfredse eller meget utilfredse med skolernes indsats mod mobning. Arbejdet med inklusion går heller ikke for godt. Vores børn går mange flere timer i skole. De ømmer sig over den smule frihed og fritid, der er tilbage - og de faglige resultater er langtfra imponerende. Pædagogerne og lærernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø er under al kritik. Og hvad gør kommunalbestyrelsen så i den situation? Ja, flertallet fortsætter desværre blindt i samme retning og nikker til forvaltningens oplæg til et besparelsesmål på børneområdet - "budgetforbedring" hedder det - til det næste budgetkatalog. Her fremgår det, at der skal findes besparelser på på børneområdet på 15 millioner kr. yderligere.

Måske skulle vi ændre overskriften en smule: "Albertslund - her er børn billige".

Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen i Albertslund

Emneord: