Lærerfyringer i strid med godt arbejdsmiljø

Det er afgørende for et godt og trygt arbejdsmiljø, at reduktioner i antal medarbejdere sker ved naturlig afgang. Det er der heldigvis rigtigt gode muligheder for fx. på på vores skoler, når næste skoleår skal planlægges og behovet for lærere og pædagoger ændrer sig. Færre klasser eller dårlig økonomi kan føre til, at lærere må tilbydes forflyttelse til en anden skole, hvor der er behov for flere lærere, måske fordi nogen går på pension.

Alligevel havde kommunens forvaltning fuldstændigt kortsluttet processen og indstillet 4 lærere på Herstedøster Skole til afskedigelse præcist samtidig med, at den almindelige årlige forflyttelsesprocedure skulle til at starte.

Derfor foreslog vi i Enhedslisten kommunalbestyrelsen:

"at problemet med merforbruget på Herstedøster skole løses ved almindelig omplacering i forbindelse med planlægningen af næste skoleår, med henblik på at antallet af medarbejdere kan reduceres ved naturlig afgang og opsigelser undgås. Eventuelle opsigelser kan derfor tidligst komme på tale efter den 10. marts, hvor den ordinære omplacering er afklaret."

Desværre blev vores forslag ikke vedtaget. Ja, forvaltningen kunne ikke engang vente med at gå igang med afskedigelserne til efter kommunalbestyrelsesmødet. Og flertallet i kommunalbestyrelsen fra SF til DF blåstempler blot.

Efter vores opfattelse kan og skal vi ikke behandle vores personale sådan. Lærerne i Albertslund er netop ansat i kommunen og ikke på den enkelte skole. Det er tvivlsomt, om der overhovedet er tale om nogen besparelse i forhold til at gennemføre reduktionen på den sædvanlige måde som en del af omflytningsprocessen. Og vi har som kommune en stor interesse i et godt og trygt arbejdsmiljø. Det kræver mange ting, men bestemt også, at man undgår en så brutal arbejdsgiverpolitik.

Helge Bo Jensen, Medlem af Albertslund kommunalbestyrelse for Enhedslisten

Emneord: