Hvem styrer egentlig kommunen?

Læserbrev:
Enhedslisten har rejst en sag, hvor det fremgår, at Albertslund Kommunes forvaltning har handlet udenom Kommunalbestyrelsen. Centersagen. I denne uge ser vi igen et eksempel på, at forvaltningen sætter demokratiet over styr. Enhedslisten har forsøgt at undgå fyringer på Herstedøster Skole ved at insistere på, at den helt almindelige forflyttelsesprocedure skal anvendes, så de pågældende kan få tilbudt ledige jobs i de kommende måneder på en af kommunens andre skoler. Det lykkedes os at få sagen udskudt og sat på dagsordenen på Økonomiudvalget i næste uge. Alligevel går forvaltningen videre med afskedigelserne - man kan ikke engang vente på en demokratisk beslutning! Dette har medført at fire lærere har mistet deres job, og de resterende skal løbe hurtigere. I forvejen er fraværet på skolerne steget med ca. 20 % siden Lov 409 og skolereform trådte i kraft, og elevernes præstationer er blandt landets dårligste.

I Enhedslisten tillader vi os, at være meget skeptiske i forhold til, om fyringerne gavner arbejdsmiljøet og om de er til elevernes bedste.
Vi står overfor OK15. Lov 409 udløber den 31.marts. Albertslund Kommune bør indgå en forpligtende og ordentlig lokal aftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 25, således at lærerne reelt bliver i stand til at indfri folkeskolereformens ædle formål! Og så fri os fra, at KL og forvaltningen bestemmer, hvad der skal ske i Albertslund! Det er OS, Albertslunderne, der bestemmer her!
Med venlig hilsen
Lene Rygaard Jessen
Enhedslisten Albertslund

Emneord: