EL positiv over øget jobindsats

Forslag fra Enhedslisten om at ansætte udfaldstruede ledige i jobrotation, føres nu ud i livet.

"Et vigtigt skridt i den rigtige retning."
Det siger Helge Bo Jensen om det oplæg til forstærket arbejdsmarkedsindsats, der står til at blive vedtaget af kommunalbestyrelsen.

"Enhedslisten foreslog i februar, at der skulle gøres noget ekstraordinært for at sikre, at så få ledige albertslundere som overhovedet muligt mister deres dagpengeret. Nu tages der initiativ til at komme op mod 61 udfaldstruede ledige til undsætning, og det opfatter vi som meget positivt, da det er konkret handling i forhold til et af tidens allerstørste samfundsproblemer, nemlig at mange mister dagpengeret og forsørgelsesgrundlag på grund af regeringen og den borgerlige oppositions politik", siger Helge Bo Jensen.

Forslaget omfatter:
a) Etablering af 43 stillinger i forbindelse med jobrotation (samt en projektleder). 20 ufaglærte tilbydes en elevstilling, 20 pædagogmedhjælpere tilbydes en uddannelse som pædagogisk assistent eller en pædagoguddannelse og 3 rengøringsassistenter tilbydes en rengøringsteknikeruddannelse. Derved kan der tilbydes 43 vikarstillinger til ufaglærte.

b) Etablering af 18 jobs i "Drift og Service" (samt en projektleder), organiseret i 3 teams især til renholdelse af veje, parker, stier, hegn, plankeværker og etablering af nyttehaver mv.

c) 10 ekstra elevpladser.

Fortsat behov for initiativer
"De foreslåede tiltag har et betydeligt omfang og hjælper mange mennesker, men der er trods det mange, der fortsat risikerer at falde ud af dagpengesystemet eller allerede er faldet ud. Dem må vi ikke glemme, ligesom vi ikke må glemme de arbejdsmarkedsparate ledige, der sidder fast i kontanthjælpssystemet eller dem, der står helt uden forsørgelse", siger Helge Bo Jensen.

"Enhedslisten presser på for, at der i oplægget til forstærket arbejdsmarkedsindsats sørges for, at jobrotationsvikarer optjener timer til dagpengeret, ligesom vi foreslår, at der oprettes yderligere et antal midlertidige stillinger af 3 måneders varighed til arbejdsløse, der kun mangler lidt i at genoptjene dagpengeretten. Derudover ønsker vi også, at der følges op på kommunalbestyrelsens beslutning fra februar om, at kommunen gør noget aktivt for at hjemtage opgaver, så der kan skabes flere kommunale stillinger", slutter Helge Bo Jensen.

Emneord: