Klar til at melde Albertslund ud af KL

Kommunen bør ikke deltage i en lockout af lærerne. Hvis KL fastholder, bør Albertslund melde sig ud af KL, mener Liste Ø.
Skulle en eventuel lockout af lærerne træde i kraft fra 1. april, bør Albertslund Kommune ikke være med i den. Det mener Enhedslisten, der er klar til at gå langt for at fastholde den holdning. Til kommunalbestyrelsesmødet tirsdag 12. marts har liste Ø stillet et forslag om, at politikerne i Albertslund opfordrer Kommunernes Landsforening (KL) til "øjeblikkeligt at ændre den uhensigtsmæssigt aggressive og uforsonlige forhandlingslinje overfor folkeskolelærerne og straks genoptage realitetsforhandlinger med det fokus at sikre en arbejdstidsaftale, der fortsat fremmer kvaliteten i forberedelse og undervisning", som det er formuleret. "Albertslund kommune meddeler KL, at vi ikke deltager i den planlagte lockout. Vi ønsker ikke at medvirke i den aggressive arbejdsgiverpolitik i forhold til lærerne", siger Helge Bo Jensen fra Enhedslisten. "Desuden ville en deltagelse i lockouten, på grund af folkeskolens allerede hårdt pressede vilkår, allerede efter ganske få dage føre til, at kommunen overtræder folkeskolelovens bestemmelser om elevernes minimumstimetal. Overtrædelsen finder først sted i indskolingen og kort derefter på mellemtrinnet." Samtidig tilføjer han: "Hvis det er nødvendigt for at kunne udtræde af lockouten, vil Albertslund kommune suspendere sit medlemsskab af KL eller melde sig ud af KL." "Planlagt forløb" Forslaget begrunder Enhedslisten med, at alt tyder på at KL og regeringen på forhånd har planlagt et forhandlingsforløb, hvor lærerne "skulle isoleres og undertrykkes i overenskomstforhandlingerne, med den hensigt at finansiere hovedparten af regeringens folkeskolereform på bekostning af lærernes arbejdsforhold", som det udtrykkes. "Desværre indbærer dette også, at kvaliteten af undervisningen falder drastisk - ligesom lærernes arbejdsforhold og -miljø også forringes. Internationale sammenligninger tyder endvidere på, at flere undervisningstimer ikke i sig selv giver eleverne et større fagligt udbytte af deres skolegang. Også derfor er der god grund til at koncentrere sig om kvaliteten af undervisningen." Helge Bo Jensen mener desuden, at en lockout vil føre til, at loven om minimumstimetallet overtrædes på samtlige skoler i kommunen efter kun to dage, samt vil overtræde en række andre bestemmelser i folkeskoleloven. (Albertslund Posten 6. marts 2013) 

Emneord: