Centersalg: Udsalg af demokratiet

Omgærdet af hemmelighedskræmmeri har flertallet overgivet sig til markedskræfterne ved salget af Albertslund Centret.

Kommunalbestyrelsens flertal har besluttet at sælge centret. Det er stærkt problematisk af tre grunde: Man sælger indflydelsen på vores bycenter, det er tvivlsomt økonomisk, og alle vigtige beslutninger træffes i hemmelighed.

For det første viser salget en besynderlig mangel på tiltro til demokratiet og egne evner. Hvordan kan det være, at en udenlandsk kapitalgruppe fra Finland (Citycon Oyj), hvor et israelsk firma (Gazit-Globe Ltd.) i øvrigt har langt den største aktiepost, skulle have bedre muligheder for at drive og udvikle vores bycenter, end de folkevalgte i Albertslund?

Man kan vel godt tillade sig at antage, at kommunalbestyrelsen i Albertslund vil have et større øje for de lokale ønsker og muligheder, end man kan have fra et koncernhovedkvarter i Helsinki eller Tel Aviv? Fremover vil beslutningerne kun afhænge af mulighederne for få det størst mulige afkast af investeringen. D.v.s. så store huslejestigninger som muligt – også hvis det f.eks.. skulle føre til, at specialbutikker ikke kan overleve i centret – og at den meget omtalte udvikling af centret udelukkende vil blive styret af profithensyn, og kun vil finde sted, hvis det giver et større afkast.

For det andet er økonomien i salget tvivlsom, set fra kommunens side. Man kunne måske retfærdiggøre salget, hvis det førte til at kommunens økonomiske situation blev væsentligt forbedret, så vi fremover kunne undgå nye nedskæringer på f.eks. børneområdet eller socialområdet, eller måske ligefrem få forbedringer. Men det er der slet ikke tale om. De 180 millioner, der opgives som salgspris, er i bedste fald vildledende i forhold til kommunens økonomi. Der knytter sig nemlig en række betingelser til salget, der indebærer store økonomiske forpligtelser for kommunen. Det er tidligere kommet frem, at kommunen f.eks. forpligter sig til at bruge ca. 80 millioner kr. til en parkeringskælder mv. Faktisk vil man nok overhovedet ikke kunne se centersalget i kommunekassen, når de eksisterende centerplaner er realiseret. Dertil kommer at kommunekassen fremover må give afkald på det årlige overskud i centret. Netto betyder det, at kommunens økonomi formentlig bliver forringet, og i hvert fald ikke forbedret ved salget. Er der overhovedet økonomisk fornuft i salget set fra kommunens synspunkt? Er prisen rimelig? Det er desværre umuligt at diskutere. Alle enkeltheder omkring salget, delpriser mv. er nemlig fortrolige.

Det bringer mig videre til det tredje problem: Salget sker i alt væsentligt i hemmelighed. Først bliver beslutningen om at man vil sælge truffet på et lukket kommunalbestyrelsesmøde, selvom man udmærket kunne have opdelt sagen og gennemført en åben og offentlig diskussion om salget og formålet med det. Da så salget vedtages d. 6. juni, accepterer flertallet, at såvel selve salgsaftalen som ordlyden af kommunalbestyrelsens egen beslutning om salget er fortrolig. Vi beder om en redegørelse for hvilke konkrete oplysninger omkring salget, der er fortrolige, og hvilke der må omtales offentligt – og kommunalbestyrelsen får da også et sådant notat. Men desværre er også notatet, om hvad der er fortroligt – ja gæt engang – fortroligt!

Hele sagen om centersalget er et trist eksempel på, at et demokratisk flertal – her i kommunen ikke mindst S og SF - overgiver sig til markedskræfterne og indskrænker de demokratiske muligheder. Centersalget er et perspektivløst og uværdigt udsalg af demokrati.

Helge Bo Jensen, medlem af KB for Enhedslisten

Emneord: