Centerbyggeri højere end tilladt

PRESSEMEDDELELSE
Centerbyggeri højere end tilladt
Dispensation til højere byggeri blev givet uden politisk behandling.
Albertslunderne har det seneste år kunnet se, hvordan det nye centerbyggeri er skudt i vejret. Og det er blevet højt – meget højt. Og tilsyneladende også højere end det, der oprindelig fremgik af kommunens egen lokalplan.

Emneord:

Ny lommeregner til borgmesteren

I Albertslund Posten og andre steder påstår borgmester Steen Christiansen, at budgetforliget, som S, SF, R, V og K har indgået, giver et løft på børneområdet: "Det giver et stærkt afsæt for byens udvikling de næste år med børn som det vigtige omdrejningspunkt. Over de næste fire år tilfører vi børneområdet mere end 20 mio. kr.", udtaler borgmesteren.

Emneord:

Nej til asocialt budgetforlig

Enhedslisten er ikke med i budgetforliget. Holdningen er klar: Det er for asocialt.

"I en tid med stor arbejdsløshed, hvor mange i Albertslund kunne forvente at få hjælp fra en kommunalbestyrelse med stort flertal til venstre side, er det ekstra ærgerligt, at S og SF vælger at indgå et budgetforlig med R, V og K - og vel at mærke et budgetforlig med store nedskæringer på vores velfærd", siger Helge Bo Jensen.

Emneord:

Giv EU modstand den 25. maj

Sæt kryds ved Folkebevægelsen mod EU
Enhedslisten stiller ikke op til EU- parlamentsvalget, men anbefaler at stemme på Liste N – Folkebevægelsen mod EU - den 25. maj. Folkebevægelsen stiller op på et ikke-fremmedfjendsk grundlag for at skabe en bred bevægelse til værn om velfærd og miljø og imod EU-elitens underminering af demokratiet.
Emneord: