Movias bestyrelse skal omgøre deres beslutning.

Følgende bedes optages på førstkommende KB-møde.

Albertslund kan som medlem af trafikselskabet Movia repræsentantskab ikke støtte, at Bestyrelsen efter pres fra en fremmed magt, bortcensurerer en lovlig politisk kampagne. Kommunalbestyrelsen i Albertslund opfordrer derfor Movias bestyrelse til at ændre sin beslutning.

Ryanair truer Albertslund

PRESSEMEDDELELSE
Enhedslisten: Trusler fra Ryanair er antidemokratiske
Ryanair truer Albertslund Kommune med retssag efter vedtagelse af krav om overenskomster
Det vakte en del opsigt, da et stort flertal i Albertslund kommunalbestyrelse den 14. april besluttede, at kommunen fremover kun skal købe flybilletter hos selskaber, der har indgået dansk overenskomst.
Nu truer Ryanair så Albertslund kommune med et sagsanlæg, da flyselskabet finder beslutningen ulovlig.
En af forslagsstillerne, Helge Bo Jensen fra Enhedslisten, udtaler følgende:

Albertslund siger nej til Ryanair

Forslag om nej til at handle med Ryanair vedtaget af kommunalbestyrelsen i Albertslund

Politisk udtalelse fra Enhedslistens Generalforsamling

Det er i år hundredåret for indførelsen af den almene valgret i Danmark, dermed fik kvinderne og de ikke formuende mulighed for at deltage i den demokratiske proces. Så det er i virkeligheden hundredåret for demokratiets indførelse i Danmark og dermed grundlaget for dannelsen af velfærdsstaten. Fri adgang til sundhed og uddannelse, sunde og billige boliger, social sikkerhed for syge og arbejdsløse samt en værdig alderdom.

Hemmeligholdelse af dyneløfteri var ulovligt

Enhedslisten får klokkeklart medhold i klage over afslag på aktindsigt.

For næsten et år siden bad Enhedslisten i Albertslund om aktindsigt i reglerne for kommunens kontrolteam. Kommunalbestyrelsesmedlem Helge Bo Jensen udtaler:

- Vi havde fået udleveret et fortroligstemplet eksemplar af retningslinjerne, og kunne med det samme se, at kommunens kontrol med bl.a. enlige forsørgere gik alt for vidt. I jagten på socialt bedrageri gik kommunen på grundlag af anonyme anmeldelser alt for tæt på borgernes privatliv.

Emneord:

Enhedslisten får medhold i klage over aktindsigt

Enhedslisten i Albertslund har, af Statsforvaltningen, fået medhold i at Alberslund Kommune ikke kan nægte aktindsigt i kommunens vejledning for kontrolteamet arbejde om socialt bedrageri.