EL kræver velfærdsnedskæringer taget af bordet

Efter to runder budgetforhandlinger er det stadig uklart, hvad borgmesteren og Socialdemokraterne går efter. Som vi forstår det, så er der stadig udsigt til besparelser på daginstitutionerne, der reelt vil forringe normeringerne, ligesom der lægges op til besparelser på undervisning af vores skolebørn og rengøringen for vores ældre.

Emneord:

Kriseplan for folkeskolen

Pressemeddelelse:

Tre partier foreslår kriseplan for folkeskolen
Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti ønsker en indsats mod dårlig trivsel og lav faglig udvikling i Albertslunds skoler.

I april vedtog en samlet kommunalbestyrelse at give de enkelte skoler mulighed for at indføre kortere skoledage. I forlængelse af dette foreslår Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti - der sidder på 8 af kommunalbestyrelsens 21 mandater - at give folkeskolen i Albertslund et markant løft, så både trivsel og faglighed kan styrkes.

Nyt fra kommunalbestyrelsen – april 2016

Kortere skoledage – og hvad der egentlig skete
En stor sejr også til os, at det lykkedes at få vedtaget en opfordring til kortere skoledage, og at kompetencen lægges ud til skolerne. Det var kulminationen på en meget langvarig indsats. Lige siden skolereformen blev vedtaget i 2013 har vi været meget kritiske i forhold til de kortere skoledage. Det var et af temaerne i vores valgmateriale op til kommunal-valget i efteråret 2013. En gruppe forældre fra Herstedvester .... Læs videre

Emneord:

Frem i lyset med firmaernes (manglende) skattebetaling

Der spares penge på børn og ældre, men hvordan er det med firmaerne i Albertslund? Lægger de penge nok i kommunekassen? Enhedslisten sætter spotlight på firmaernes (manglende) skattebetaling og har derfor stillet en række spørgsmål til borgmesteren for at få tjekket, om kommunen kan få større indtægter i form af selskabsskat, dækningsafgift og grundskyld:

Emneord: