Vores nye avis er på gaden

 

 

Se den ved at klikke på billedet eller linket nedenfor.

 

Emneord:

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i
Enhedslisten i Albertslund, Glostrup og Vallensbæk
Søndag d. 2. april 2017, kl. 13.00 i Caféen i Sundhedshuset i Albertslund
Centrum, Skolegangen 1, 2620 Albertslund
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder og referent.
2. Beretning fra ledelsen og efterfølgende debat.
3. Fremtidigt arbejde – herunder budget og planer for den kommende valgkamp
4. Kommunalvalg-programmer for hver af de 3 kommuner
5. Endelig vedtagelse af kandidatlister for hver af de 3 kommuner
6. Orientering om valgforbund i hver af de 3 kommuner

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Efter fire forhandlingsmøder må vi desværre konstatere, at Socialdemokratiet heller ikke i år ønsker at indgå et budgetforlig, der omfatter Enhedslisten.
- Borgmesteren og Socialdemokratiet insisterer på at gennemføre nedskæringer på velfærden, bl.a. i form af lukning af kommunens SFO'er og klubber to uger i sommerferien.

Emneord:

EL kræver velfærdsnedskæringer taget af bordet

Efter to runder budgetforhandlinger er det stadig uklart, hvad borgmesteren og Socialdemokraterne går efter. Som vi forstår det, så er der stadig udsigt til besparelser på daginstitutionerne, der reelt vil forringe normeringerne, ligesom der lægges op til besparelser på undervisning af vores skolebørn og rengøringen for vores ældre.

Emneord: