EL-forslag om lokal arbejdstidsaftale med lærerne nedstemt

Enhedslisten stod desværre helt alene med støtte til lærerne, da forslaget om en ny arbejdstidsaftale blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet i Albertslund den 4. juni 2013. 

Forslag om ny arbejdstidsaftale med lærerne i Albertslund:

"Albertslund kommune indleder umiddelbart efter sommerferien forhandlinger med kreds 25 med henblik på at indgå en ny kommunal arbejdstidsaftale for de kommende år med afsæt i følgende:
- Der tages udgangspunkt i den eksisterende lokale arbejdstidsaftale.

Emneord:

EL positiv over øget jobindsats

Forslag fra Enhedslisten om at ansætte udfaldstruede ledige i jobrotation, føres nu ud i livet.

Emneord:

KL ud af Albertslund

Hvorfor skal borgerne i Albertslund betale 945.000 kroner årligt til en organisation, der udelukker vores lærere og elever fra kommunens egne skoler?
Det spørgsmål kan med rette stilles til det overvældende flertal i kommunalbestyrelsen, der på byrådsmødet den 12. marts med stemmerne 20-1 nedstemte Enhedslistens forslag om, at Albertslund skulle undlade at deltage i Kommunernes Landsforenings lockout af lærerne.
Et andet spørgsmål kunne lyde:
Emneord:

Klar til at melde Albertslund ud af KL

Kommunen bør ikke deltage i en lockout af lærerne. Hvis KL fastholder, bør Albertslund melde sig ud af KL, mener Liste Ø.

Emneord:

S svigter to-sprogede børn og unge

Besynderlig afvisning af gratis forsøg med modersmålsundervisning.
På det månedlige kommunalbestyrelsesmøde valgte S, sammen med de øvrige borgerlige partier, at man ikke vil give plads til et "gratis" tilbud om forsøg med modersmålsundervisning af to-sprogede børn fra arabisk og tyrkisk-talende lande i Albertslund.

Emneord:

Centersalg: Udsalg af demokratiet

Omgærdet af hemmelighedskræmmeri har flertallet overgivet sig til markedskræfterne ved salget af Albertslund Centret.

Kommunalbestyrelsens flertal har besluttet at sælge centret. Det er stærkt problematisk af tre grunde: Man sælger indflydelsen på vores bycenter, det er tvivlsomt økonomisk, og alle vigtige beslutninger træffes i hemmelighed.

Emneord: