Kædeansvar vedtaget i Albertslund

Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen
Efter at vi to gange tidligere i år har stillet forslag om indførelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler med krav om overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår - vel at mærke med kædeansvar samt kontrol- og sanktionsmuligheder - blev det den 12/11 vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Albertslund (18 fra A, F, O og Ø stemte for, 3 fra V og C imod). Vi stillede også en række ændringsforslag, der blev indarbejdet og som sikrede følgende vedtagelse:

Emneord:

En folkeskole for hele folket

Stig Larsen, kandidat for Enhedslisten  

Alle ønsker en god skole hvor alle har lige mulighed for at få de grundlæggende færdigheder, så de kan gennemføre en uddannelse. Eller gør alle det? Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti stemte nej til et gratis forsøg med modersmålsundervisning til alle på udvalgte klassetrin.

Ordentlige løn- og arbejdsforhold i Albertslund

Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten  

Når livet bliver for kort til politik!

Lene Rygaard Jessen, Kandidat til kommunalvalget for Enhedslisten
Når medbestemmelse handler om farve og kvalitet på toiletpapir, så er politik uinteressant! Politikere bærer skylden for, at folk ikke gider stemme til valgene.

Emneord:

Skal EU lukke vores biograf?

Jeppe Milthers, kandidat for Enhedslisten
Albertslund Bio er 1 ud af 105 biografer i "Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer", der sidder på 7% af markedet, mens store biografkæder som Nordisk Film og Cinemaxx sidder på ca. 75% af markedet.
De små biografer kan i dag modtage kommunal støtte, der medvirker til, at kommunen ikke udvikles til en kulturel udørk, da en lokal biograf kan udføre vigtige opgaver i lokalsamfundet både som skolebio og seniorbio.
Det er de store biografer sure over.

Emneord:

C løber fra ansvaret

Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen, Enhedslisten 
Henning Lindhardt udtrykker i AP i læserbrevet "Yder kommunen god hjemmehjælp?" bekymring over udviklingen i kommunens hjemmehjælp. Det er der sørme også god grund til... Men Henning Lindhardt glemmer at fortælle, at han og de konservative har stemt for de voldsomme nedskæringer på området sammen med S, SF og V.
Det er de samme nedskæringer, der har ført til, at udgiften til hjemmehjælp pr. ældre i kommunen er faldet med 33% over en meget kort årrække.

Emneord: