Udsatte lades i stikken

Bodil Øster, kandidat for Enhedslisten 

"De mest udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet".

Kædeansvar vedtaget i Albertslund

Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen
Efter at vi to gange tidligere i år har stillet forslag om indførelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler med krav om overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår - vel at mærke med kædeansvar samt kontrol- og sanktionsmuligheder - blev det den 12/11 vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Albertslund (18 fra A, F, O og Ø stemte for, 3 fra V og C imod). Vi stillede også en række ændringsforslag, der blev indarbejdet og som sikrede følgende vedtagelse:

Emneord:

En folkeskole for hele folket

Stig Larsen, kandidat for Enhedslisten  

Alle ønsker en god skole hvor alle har lige mulighed for at få de grundlæggende færdigheder, så de kan gennemføre en uddannelse. Eller gør alle det? Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti stemte nej til et gratis forsøg med modersmålsundervisning til alle på udvalgte klassetrin.

Ordentlige løn- og arbejdsforhold i Albertslund

Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten  

Når livet bliver for kort til politik!

Lene Rygaard Jessen, Kandidat til kommunalvalget for Enhedslisten
Når medbestemmelse handler om farve og kvalitet på toiletpapir, så er politik uinteressant! Politikere bærer skylden for, at folk ikke gider stemme til valgene.

Emneord: