Giv EU modstand den 25. maj

Sæt kryds ved Folkebevægelsen mod EU
Enhedslisten stiller ikke op til EU- parlamentsvalget, men anbefaler at stemme på Liste N – Folkebevægelsen mod EU - den 25. maj. Folkebevægelsen stiller op på et ikke-fremmedfjendsk grundlag for at skabe en bred bevægelse til værn om velfærd og miljø og imod EU-elitens underminering af demokratiet.
Emneord:

Skolereform uden dialog

Læserbrev af KB-medlem Lene Rygaard Jessen:

Emneord:

Enhedslisten vil have Feldt-sagen op i udvalg

Vi skal forhindre at andre kommer i samme klemme, siger Helge Bo Jensen (Enh.)
"Det er rystende at mennesker, der har så oplagt brug for mere hjemmehjælp, som Poul Erik og Marianne Feldt, kan blive afvist med henvisning til "Mestring i eget liv"".

Det siger Helge Bo Jensen (Enh.), der vil nu have taget sagen op politisk.

Emneord:

Ansæt unge - tag en lærling

Helge Bo Jensen, Jeppe Milthers og Lene Rygaard Jessen Enhedslisten Albertslund.
En foruroligende stor gruppe helt unge i Albertslund er ramt af arbejdsløshed. Ungdomsarbejdsløsheden er en af de højeste i landet.
Omkring 20 % af vores 16-29-årige er arbejdsløse, når der ses bort fra de studerende. Andelen er endnu større hvis man medtager alle på kontanthjælp og andre ordninger. Det er en tragedie, som Albertslund Kommune bør forholde sig konkret til ved at skaffe jobs og praktikpladser.

Emneord:

Dømt til hjemløshed

Ebbe Rand Jørgensen, medlem af Enhedslisten

Skal Albertslund Kommune kunne erklære borgere uønskede i kommunen og tvinge borgere ud i hjemløshed. Skal kommunen påtage sig at være straffedomstol, der kan idømme familier en tillægsstraf på grund af kriminalitet i familien: En tillægsstraf i form af hjemløshed, der kun vil gøre ondt værre.

Det kan blive konsekvensen, hvis borgmester Steen Christiansen får held til at gennemføre sit ønske om at ændre boliganvisningsreglerne, så brandstifternes familier ikke kan få hjælp til en ny bolig i kommunen.

Emneord: