Enhedslisten vil have Feldt-sagen op i udvalg

Vi skal forhindre at andre kommer i samme klemme, siger Helge Bo Jensen (Enh.)
"Det er rystende at mennesker, der har så oplagt brug for mere hjemmehjælp, som Poul Erik og Marianne Feldt, kan blive afvist med henvisning til "Mestring i eget liv"".

Det siger Helge Bo Jensen (Enh.), der vil nu have taget sagen op politisk.

Emneord:

Ansæt unge - tag en lærling

Helge Bo Jensen, Jeppe Milthers og Lene Rygaard Jessen Enhedslisten Albertslund.
En foruroligende stor gruppe helt unge i Albertslund er ramt af arbejdsløshed. Ungdomsarbejdsløsheden er en af de højeste i landet.
Omkring 20 % af vores 16-29-årige er arbejdsløse, når der ses bort fra de studerende. Andelen er endnu større hvis man medtager alle på kontanthjælp og andre ordninger. Det er en tragedie, som Albertslund Kommune bør forholde sig konkret til ved at skaffe jobs og praktikpladser.

Emneord:

Dømt til hjemløshed

Ebbe Rand Jørgensen, medlem af Enhedslisten

Skal Albertslund Kommune kunne erklære borgere uønskede i kommunen og tvinge borgere ud i hjemløshed. Skal kommunen påtage sig at være straffedomstol, der kan idømme familier en tillægsstraf på grund af kriminalitet i familien: En tillægsstraf i form af hjemløshed, der kun vil gøre ondt værre.

Det kan blive konsekvensen, hvis borgmester Steen Christiansen får held til at gennemføre sit ønske om at ændre boliganvisningsreglerne, så brandstifternes familier ikke kan få hjælp til en ny bolig i kommunen.

Emneord:

Socialisme, ja tak!

Lene Rygaard Jessen og Bodil Marie Garde medlemmer af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten
Tak for lykønskningen til John Lindblad Christensen i AP d. 2/1. Det varmer!

Emneord:

Hvor mange gange skal de arbejdsløse straffes?

Den økonomiske krise har gjort hundrede tusinder arbejdsløse i Danmark. En forfejlet og katastrofal økonomisk politik fra regeringen har forværret situationen. Antallet af arbejdspladser i kommunerne er reduceret med ca. 30.000 i de seneste par år.

Emneord:

Nytårsudtalelse fra Enhedslisten

2013 sluttede med et brag af et kommunalvalg. Enhedslisten blev med 15% og 3 mandater det næststørste parti i Albertslund – aldrig tidligere har et parti til venstre for SF fået en sådan opbakning her i kommunen.
Valgresultatet peger mod mere fællesskab, forsvar for velfærdsordningerne - og større indflydelse til vores lærere, pædagoger, HK'ere, Sosu'er og andre offentlige ansatte – måske også ligefrem tilsat en portion respekt. Et vink med en vognstang til S og SF.
Emneord: